Gesprek over toekomst van Utrecht gaat door

Vandaag heeft de burgemeester bekendgemaakt dat er geen raadgevend referendum komt over het raadsbesluit ‘Utrecht dichtbij: de tienminutenstad; Ruimtelijke Strategie Utrecht. Dit betekent dat het raadsbesluit over de RSU 2040 definitief in werking treedt.

“Het initiatief tot een referendum laat wederom zien dat Utrechters zich enorm betrokken voelen bij de toekomst van onze stad”, reageert wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling) namens het college in een brief aan de gemeenteraad. “Het college wil ook graag verdere verdiepende gesprekken voeren over de toekomst van de stad en de wensen, vragen en zorgen die over dit grote onderwerp leven. De reacties op het referendumverzoek zijn zeer divers, maar het gevoel van trots op de stad zijn is een duidelijke rode lijn. In de reacties herkennen we ook een aantal grote vraagstukken voor het college: dat iedereen in Utrecht mee moet kunnen doen. Dat we moeten zorgen voor voldoende betaalbare woningen en natuurlijk voor voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Voor een leefbare en groene stad. Voor voldoende en goed werk. Voor een stad die klaar is voor een veranderend klimaat. En dat Utrecht ondertussen gewoon Utrechts blijft. Het gesprek over de toekomst van Utrecht is dan ook niet van gisteren en het kent inmiddels vele vaders en moeders. De indieners van het inleidend verzoek tot een referendum mogen zich hieronder scharen. Wij waarderen het dat zij een bijdrage hebben geleverd aan het continueren van dit gesprek.”

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht