Groen en stads Park Groenewoud

Aan het Amsterdam-Rijnkanaal verrijst straks een nieuwe groene, stadse wijk. Park Groenewoud krijgt 1.500 woningen, 2 parken, een school, kinderopvang, een gezondheidscentrum en alle voorzieningen op steenworp afstand. Vanaf dinsdag 15 maart kunnen betrokken Utrechters hun mening geven over deze plannen.

De asfaltcentrale Utrecht die nu nog in het gebied staat, wordt ontmanteld. Daarmee verdwijnt een vervuilend bedrijf en ontstaat ruimte voor duurzame woonwijk. De wijk wordt autoluw ontworpen. Aan de rand van de wijk komt een Mobiliteitshub XL waar verschillende vormen van deelvervoer beschikbaar zijn, mensen hun eigen auto kwijt kunnen en hoogwaardig openbaar vervoer samen komt. Dat betekent dat er ín de wijk minder ruimte nodig is voor wegen en parkeren en er dus méér ruimte is voor groen. Ook kunnen hierdoor tweehonderd woningen extra worden gebouwd. In het plan is nu ruimte voor 1500 woningen, daarmee is de maximale capaciteit van het omliggende wegennet  en de parkeervoorziening in de mobiliteitshub bereikt. In de wijk komen woningen voor alle soorten Utrechters: appartementen, huizen met een tuin of een terras, patio’s, atelier- en waterwoningen en er is ruimte voor Tiny houses. Ongeveer de helft van de woningen krijgt een sociale- of middenhuur, de andere helft wordt huur of koop in de vrije sector.

Op het terrein van de asfaltcentrale willen de gemeente en Loostad Vastgoedontwikkeling, grotendeels eigenaar van de gronden en de asvaltcentrale, een aantal hallen behouden en een nieuwe functie geven. De komende tijd krijgt de asfaltcentrale een tijdelijke hot spot of zogenoemde broedplaats voor horeca, creativiteit en cultuur, zodat het gebied levendig is vanaf het begin.

Wonen, werken en ontspannen aan het Amsterdam-Rijnkanaal

Recent zijn twee plannen gemaakt: Papendorp-Noord en Park Groenewoud. Tezamen omvatten de plannen 3.500 woningen langs het Amsterdam-Rijnkanaal in Papendorp ten noorden van de Prins Clausbrug. De twee wijken samen creëren een omgeving die zowel rust als levendigheid biedt. De woonbuurten van Park Groenewoud bieden groene, rustige plekjes, twee parken, recreatie aan het water en autoluwe straten. Direct om de hoek biedt Papendorp Noord levendigheid in de vorm van winkels, horeca en andere voorzieningen. De Mobiliteitshub XL maakt het mogelijk om Park Groenewoud autoluw te maken en meer ruimte vrij te maken voor groen en recreatie. Waar je ook woont in Groenewoud; elke woning heeft uitzicht op groen. Met een ruim aanbod van deelmobiliteit, hoogwaardig openbaar vervoer en snelle fietsverbindingen zijn de oude binnenstad het centrum van Leidsche Rijn vanuit Groenewoud en Papendorp gemakkelijk en vlug te bereiken.

De inspraakreacties worden verwerkt in het uiteindelijke stedenbouwkundig plan waar de gemeenteraad later dit jaar een besluit over neemt. Naar verwachting start de bouw in 2024.

Energieneutraal en duurzaam wonen

Park Groenewoud en Papendorp-Noord worden een klimaatbestendige en energie-neutrale wijk. Collectief en eigen opgewekte zonne-energie en een lokaal systeem van warmte-koude-opslag voorzien in de benodigde energie. Een watersysteem, groene gevels en daken zorgen voor de opvang van regenwater en voor koeling in de zomer. Voor meer informatie zie: utrecht.nl/groenewoud.


Sfeerimpressie van de wijk Park Groenewoud

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht