Groenlicht voor plannen oude tankstation Croeselaan

Het voormalige tankstation aan de Croeselaan krijgt tijdelijk een nieuwe bestemming. De gemeente heeft de weg vrij gemaakt om het gebouw tijdelijk (voor 5 jaar) een combinatiefunctie te geven: horeca, waarbij ruimte wordt geboden aan maatschappelijke buurtactiviteiten.

Verbinding met de buurt
Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling) is verheugd en waardeert de inzet van alle betrokkenen. “Het is vooral voor de buurtbewoners en de initiatiefnemers fantastisch dat De Pomp nu echt gerealiseerd kan worden,” zegt hij. “Het vergde nogal wat geduld van iedereen, maar nu hebben we iets waar we met z’n allen achter kunnen staan. De meerwaarde van dit initiatief is, dat het echt onderdeel wil zijn van de buurt en de verbinding wil maken met bewoners.”

Gecombineerde bestemming
De Pomp krijgt voor vijf jaar een gecombineerde bestemming die mogelijk is gemaakt door de verstrekking van een tijdelijke vergunning. Daarnaast zijn beheerafspraken gemaakt tussen de gemeente en de projectontwikkelaar om maatschappelijke activiteiten voor en door de buurt mogelijk te maken. Voor de concrete uitwerking van de maatschappelijke invulling wordt een brede groep betrokken, zoals de buurtbewoners, de projectontwikkelaar, de initiatiefnemers, maatschappelijke samenwerkingsorganisaties, het wijkbureau en initiatiefnemers van het nabij te realiseren Ringpark. Verder zijn met NS Vastgoed en Shell afspraken gemaakt over het verwijderen van oude tanks.

Plek voor buurtbewoners
De nieuwe horecagelegenheid zal zich nadrukkelijk ook richten op de buurt en de omgeving. Zo zijn er plannen om bijvoorbeeld een jaarlijks buurtfeest te organiseren en zal de buitenruimte worden voorzien van sport- en spelmogelijkheden voor jong en oud. Het is de bedoeling dat De Pomp gaat fungeren als ‘creatieve woonkamer’ waar iedereen binnen kan lopen, waar ruimte is voor ideeën en waar de Utrechter centraal staat.

Uitvoering
Voordat de uitvoering van De Pomp kan beginnen, zal Shell in opdracht van NS Vastgoed de oude tanks uit de grond halen. Dat gebeurt nog dit jaar. Begin 2019 start een aannemer in opdracht van De Pomp met de verbouwing van het gebouw tot horecagelegenheid. Naar verwachting kan volgend voorjaar De Pomp zijn deuren openen.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht