Grootschalige controle smartshops en horecazaken in Utrecht

Tijdens een grootschalige controle op donderdag 28 maart hebben gemeente, politie, NVWA, belastingdienst en de Douane elf smartshops, drie horecabedrijven en één stichting gecontroleerd. Aanleiding hiervoor waren onder andere de aanwezigheid van cash centers en aanwijzingen rond het faciliteren van criminaliteit en ondermijning. Twee zaken zijn per direct gesloten en bij tien zaken volgt nader onderzoek, mede vanwege de aanwezigheid van cash centers.

 

Op basis van de resultaten van de controle is bij een horecabedrijf aan de Tiberdreef in Overvecht de horecavergunning per direct ingetrokken en is het bedrijf daarmee gesloten. Bij het horecabedrijf werden tijdens de controle dusdanige feiten vastgesteld, dat er voldoende bewijs is voor strafbare feiten en banden met de georganiseerde misdaad. Hierbij moet gedacht worden aan grote hoeveelheden soft- en harddrugs en de aanwezigheid van grote hoeveelheden cashgeld. Dit levert een gevaar op voor de openbare orde en heeft een negatieve invloed op het woon- en leefklimaat.
 
Ook een stichting aan de Bilderdijkstraat in Nieuw Engeland is per direct gesloten vanwege de aanwezigheid van een cash center. Daarnaast waren uit eerdere controles al vermoedens van illegaal gokken naar voren gekomen en gaf deze stichting veel overlast. Ook blijkt er tijdens de controles vaak niemand verantwoordelijkheid te willen nemen voor de gedragingen van de stichting. De burgemeester heeft beide bedrijven voor tenminste één jaar gesloten.

Bij verschillende andere gecontroleerde zaken is onder andere apparatuur aangetroffen waarmee illegaal gegokt kan worden. Bij de bedrijven die zijn gecontroleerd wordt momenteel nader onderzoek gedaan en zal de burgemeester op een later tijdstip besluiten welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht