Grote schoonmaakactie in Kanaleneiland

Onder de titel Frisse Start, organiseert de gemeente Utrecht in de week van dinsdag 3 april een grote schoonmaakactie in Kanaleneiland. De actie is een samenwerkingsproject met woningbouwverenigingen, scholen, organisaties in de wijk en actieve wijkbewoners.

“Met deze actie willen we bewoners en ondernemers bewuster maken van het belang van een schone en opgeruimde wijk,” zegt wethouder Kees Geldof (Openbare Ruimte). “Daarbij willen we ook de rol van bewoners en ondernemers benadrukken. Zij kunnen ook zelf actief bijdragen aan een schonere wijk.”

Buurtbijeenkomst
Op woensdag 14 maart jl. was er voor bewoners van Kanaleneiland-Zuid een bijeenkomst georganiseerd dat ging over de afvalproblematiek in de wijk. Bewoners spraken met verschillende organisaties over onderwerpen als het pasjessysteem voor de ondergrondse containers, inzameling grofvuil, zwerfvuil in de wijk en de voorlichting over afval.
De betrokken partijen benadrukten dat de problemen samen aangepakt moeten worden. Later dit jaar vindt er een nieuwe buurtbijeenkomst plaats om de resultaten van de acties te bespreken, zoals het dagelijks ophalen van afval naast een container, de inzet van toezicht en handhaving tegen illegale bijplaatsingen van afval naast ondergrondse containers en de aanpak van zwerfvuil bij het winkelcentrum aan de Vasco da Gamalaan.

Schoonmaakactie
Tussen 3 en 5 april a.s. zijn teams in de wijk aanwezig om zwerfvuil op te ruimen. Daarnaast gaan we samen met scholen, verenigingen, bewoners en organisaties die in de wijk actief zijn een middag aan de slag om rommel in de wijk op te ruimen.

Speciale containers
Ook op vrijdag 6 en zaterdag 7 april vinden er schoonmaakacties plaats in Kanaleneiland. De aftrap is op vrijdag  6 april om 09.30 uur, bij Bosshardt Kanaleneiland (Marco Pololaan 115-117). Er staan twee grote containers in de wijk, waarin bewoners hun grofvuil en groente/fruit/tuinafval gescheiden kunnen aanbieden. Bewoners worden zo gestimuleerd hun huis, tuin en schuur op te ruimen en de spullen op de juiste wijze aan te bieden. Afvalscheiding is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Medewerkers van de gemeente en woningbouwverenigingen en actieve wijkbewoners zullen bij de containers aanwezig zijn.

Afvalcoaches
Ook de afvalcoaches zijn bij de actie betrokken. Sinds begin dit jaar zijn medewerkers van de gemeente als afvalcoach actief. Zij gaan op straat in gesprek met bewoners en ondernemers over afval en geven voorlichting om zwerfafval en het illegaal dumpen van afval bij ondergrondse containers te voorkomen. De afvalcoaches worden in Overvecht en Kanaleneiland ingezet, omdat daar veel zogenoemde ’hotspots’ te vinden zijn: plekken waar veel afval illegaal naast de ondergrondse containers gedumpt worden.

Voor meer informatie en aanmelding voor deelname is er voor bewoners en ondernemers een speciale site geopend: www.binbang.nl/frissestart

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht