Growshop aangetroffen bij controle bedrijventerrein Oudenrijn in De Meern

Bij een controle bij bedrijventerrein Oudenrijn in De Meern is een growshop aangetroffen, waar goederen worden verkocht ten behoeve van een hennepkwekerij. De gemeente, politie en netbeheerder Stedin voerden dinsdag 18 mei een gezamenlijke controle uit bij 56 adressen. Op last van de burgemeester is het pand gesloten voor de duur van twaalf maanden. Ook is er iemand aangehouden die een pand illegaal bewoonde.

 

Eerder werden op deze locatie bij controles ook al eens een growshop, hennepkwekerijen en drugs gevonden en was er sprake van illegale bewoning, horeca en zaalverhuur. De gemeente kreeg nu weer meldingen van mogelijk illegale activiteiten en voerde een bredere controle uit.   
De controle was gericht op het naleven van de wet- en regelgeving door de bedrijven. Door de samenwerking van gemeente, politie en Stedin ontstaat een beter beeld van wat zich in een onderneming afspeelt en kan de overheid slagvaardiger optreden.
 
Burgemeester Sharon Dijksma: ‘Onder meer dankzij concrete signalen van oplettende bezoekers aan het bedrijventerrein was het mogelijk om deze gerichte actie uit te voeren. Met dit soort controles maken we de stad samen steeds een beetje leefbaarder en veiliger.’
 
Leefbaarheid en veiligheid
Sinds begin dit jaar zijn nu vier keer dergelijke controles uitgevoerd op verschillende bedrijventerreinen in de gemeente Utrecht. De overheid wil met deze controles de leefbaarheid en veiligheid op industrieterreinen verbeteren en ondernemers helpen weerbaarder te worden tegen criminaliteit. Eerlijke ondernemers mogen niet de dupe worden van onbetrouwbare ondernemers. De gemeente is in gesprek met Utrechtse ondernemers om te kijken hoe we de samenwerking kunnen versterken en wat ondernemers zelf nog kunnen doen om bedrijventerreinen te verbeteren.
 
Melden heeft zin
Gemeente, politie, Openbaar Ministerie, en partners pakken criminaliteit samen aan. Naast strafrechtelijk vervolgen kan de overheid bijvoorbeeld ook illegaal verkregen vermogen afpakken of panden sluiten. Zo maakt de overheid wijken en buurten weer veiliger. Dit kan alleen met de hulp van inwoners en ondernemers. We roepen u daarom op om vermoedens van criminaliteit altijd te melden. Dit kan bij de politie via 0900-8844, bij de wijkagent of anoniem via 0800-7000.
 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht