Half miljoen euro huur terug naar huurders

Het Huurteam Utrecht heeft in 2017 bijna een half miljoen euro aan huurprijsverlaging gerealiseerd. Dit bedrag is terugbetaald aan de huurders. "In een overspannen woningmarkt is de noodzaak om misstanden en huisjesmelkers op te sporen extra groot. Dit doen we via het huurteam dat opnieuw goede resultaten heeft geboekt," zegt wethouder Kees Diepeveen (Wonen).

Op verzoek van huurders controleert het huurteam de woonruimte op een te hoge huurprijs, achterstallig onderhoud en gebreken. Ook worden het huurcontract en de servicekosten op juistheid gecontroleerd. Als zaken niet op orde zijn, volgt eerst een gesprek met de verhuurder. Als een oplossing uitblijft, kan een procedure bij de huurcommissie worden gestart. In totaal is afgelopen vijf jaar meer dan twee miljoen euro aan te hoge huur teruggevorderd.

Meer controles
Vorig jaar zijn er 662 woonruimtes gecontroleerd, 192 meer dan in 2016. Dat blijkt uit de jaarrapportage van het huurteam. In 90 procent van de gevallen zijn één of meer misstanden geconstateerd, zoals een te hoge huur of te hoge servicekosten. Gemiddeld betaalde een huurder in 2017 95 euro per maand teveel. In 2016 was dit nog 156 euro per maand. In verreweg de meeste gevallen (97 procent) werd de huurder door de Huurcommissie in het gelijk gesteld.

Betaalbaar voor iedereen
Huurteam Utrecht richt zich vooralsnog vooral op de particuliere sector voor zelfstandige woningen (huur tot 710,68 euro) en kamers. Die vallen onder de huurprijswetgeving waarbij wordt uitgegaan van een puntensysteem. Het aantal punten bepaalt wat een redelijke, maximale huurprijs is. Diepeveen: "Betaalbare woningen voor iedereen is een belangrijk speerpunt in Utrecht. Daarom willen we gaan verkennen of het huurteam bijvoorbeeld ook voor de vrije sector kan worden ingezet."

Intimidatie en bedreiging
Uit de jaarrapportage blijkt verder dat huurders die een procedure starten regelmatig te maken krijgen met intimidatie en/of bedreigingen van de verhuurder. Daar is in 2017 131 keer sprake van geweest bij 85 adressen, dus in sommige gevallen meerdere keren per adres. Meldingen van intimidatie dragen bij aan dossiervorming die van belang bij juridische procedures. Bovendien krijgen 'melders' advies over wat ze kunnen doen als sprake is van intimidatie.

Meer informatie
Meer informatie over huurprijzen of het realiseren van huurverlaging is online te vinden op de website van het huurteam. Melden van intimidatie en bedreiging kan via deze pagina.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht