Handhavers hadden in 2021 hun handen vol aan coronamaatregelen

Het werk van de handhavers en inspecteurs stond in 2021 voor een groot deel in het teken van het coronavirus. Ook handelden zij dit jaar in totaal 22.000 meldingen over de openbare ruimte af. Zij hadden daarbij 69 keer te maken met bedreiging, verbale of fysieke agressie. Daarnaast kwamen er 8000 meldingen over de gebouwde omgeving binnen, bijvoorbeeld over bouw-, buren- en geluidsoverlast. Deze cijfers staan in het Handhavingsverslag 2021.

Dagelijks dragen 280 gemeentelijke handhavers en inspecteurs bij aan de leefbaarheid en veiligheid van onze stad. Zij houden toezicht op straat, voeren controles uit en handelen meldingen van overlast af. 

Burgemeester Sharon Dijksma: “In Utrecht is het aantal meldingen van overlast de afgelopen vijf jaar verdrievoudigd, terwijl de capaciteit beperkt is. De handhaving op de coronamaatregelen heeft de werkdruk nog verder opgeschroefd, waardoor we scherpe keuzes hebben moeten maken in de reguliere handhaving. Om deze weer op het oude niveau te krijgen én te houden, is het nodig dat er de komende jaren flink wordt geïnvesteerd in meer inspecteurs, handhavers en wijkboa’s.”

Handhaving coronamaatregelen

Het handhaven van de coronamaatregelen had in 2021 prioriteit. Handhavers en inspecteurs controleerden de nachtelijke sluiting van parken, winkel- en horecasluitingen, het gebruik van het Corona Toegangsbewijs (CTB), de avondklok, het alcoholverbod, illegale evenementen, de 1,5 meter afstand, groepsgrootte, quarantaine- en mondkapjesplicht. Voor 250 horecaondernemers werd een tijdelijke terrasuitbreiding mogelijk gemaakt.

Controles gingen door

Daarnaast ging veel normaal werk door, zoals controles gericht op parkeren, verkeerd aangeboden afval, de milieuzone en zware voertuigen. Handhavers ondersteunden 97 keer bij demonstraties. Ook werden er meer dan 1500 controles op bouwplaatsen uitgevoerd en meer dan 1000 milieu- en energiecontroles bij bedrijven.

Top 5 meldingen

In 2021 kwamen er zo’n 22.000 meldingen binnen over de openbare ruimte. Utrechters meldden het meest over: 
1. Parkeeroverlast: 8.635
2. Verkeerd aangeboden afval: 7.675
3. Achtergelaten kliko’s: 1.375
4. Coronamaatregelen: 1.183
5. Hondenoverlast: 660

Handhavingsverslag

Alle cijfers staan in het Handhavingsverslag. Meer informatie is te vinden op www.utrecht.nl/th en via Instagram @handhavingutrecht en @toezichtutrecht.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht