Handhavers in de frontlinie in coronajaar

Het coronavirus maakte 2020 tot een buitengewoon jaar en dat heeft het werk van toezicht en handhaving sterk beïnvloed. Handhavers en inspecteurs stonden in de frontlinie: om toe te zien op de 1,5 meter afstand, de maximale groepsgrootte, het alcoholverbod en om park- en horecasluitingen te controleren. Vorig jaar handelden zij ruim 22.000 meldingen van Utrechters over de openbare ruimte af, waarvan ruim 4000 meldingen over het niet naleven van de coronamaatregelen. Daarnaast kwamen er 6200 overlastmeldingen binnen, bijvoorbeeld over bouwwerkzaamheden, buren- en geluidsoverlast. Deze cijfers staan in het Handhavingsverslag 2020.

Dagelijks dragen zo’n 300 gemeentelijke handhavers en inspecteurs bij aan de leefbaarheid en veiligheid in onze stad. Zij zien er op toe dat zoveel mogelijk Utrechters en bezoekers de regels naleven. Zij houden toezicht op straat en voeren controles uit gericht op de bouw, milieu, horeca en parkeren. 
Burgemeester Sharon Dijksma: ‘Ik heb grote waardering voor het werk van de handhavers en inspecteurs, zeker nu in coronatijd. Het handhaven van de coronamaatregelen komt bovenop het reguliere werk. Handhaving speelt een belangrijke rol in het bewaren van de veiligheid en leefbaarheid van Utrecht.’

Top 5 meldingen
In 2020 kwamen er zo’n 22.000 meldingen bij de gemeente binnen over de openbare ruimte. Utrechters melden het meest over: 
1. verkeerd aangeboden afval (8.035 meldingen)
2. parkeeroverlast (7.484)
3. het niet naleven van de coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand en groepsvorming (4.099)
4. overlast door gestalde (brom)fietsen (823) 
5. wrakken van auto’s of andere voertuigen (381) 

Extra taken veiligheid in coronajaar 2020
De focus lag in 2020 op het handhaven van de coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand, de maximale groepsgrootte, het alcoholverbod en de sluiting van parken en horeca. Daarnaast leverden handhavers 125 keer ondersteuning bij demonstraties. 

Huisjesmelkers
Utrecht heeft al jaren een actieve aanpak van huisjesmelkers en vastgoedcriminaliteit. Een notoire huisjesmelker verkocht in 2020 al haar vastgoed (37 panden), nadat de gemeente de omzettingsvergunningen introk. 

Bouw, milieu en horeca 
Er werden meer dan 1500 controles op bouwplaatsen uitgevoerd en meer dan 1000 milieu- en energiecontroles bij bedrijven. In mei 2020 is het voor horecaondernemers mogelijk gemaakt om hun terrassen uit te breiden. In twee weken werden zo’n 150 aanvragen beoordeeld en verleend. Gedurende het terrassenseizoen volgden nog eens honderd aanvragen. 

Parkeren
Er werden 72.000 naheffingen voor betaald parkeren uitgeschreven. Dat zijn 20.000 meer naheffingen dan in 2019. Dit komt vooral door het uitbreiden van de betaald parkeren gebieden. 

Evenementen
Vanaf maart 2020 zijn nagenoeg alle evenementen afgelast. Een aantal evenementen ging door in aangepaste vorm, zoals kermissen, circussen en culturele activiteiten, maar ook grotere evenementen als het beachvolleybal toernooi King of the Court en Utrecht tapt.
Alle cijfers staan in het Handhavingsverslag. Meer informatie is te vinden op www.utrecht.nl/th en via Instagram @handhavingutrecht en @toezichtutrecht.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht