Handhavingsactie tegen overlast in West en Zuidwest

Handhavers van de gemeente en de politie hebben op verschillende dagen in november 2019 gezamenlijke handhavingsacties gehouden om overlast in de wijken West en Zuidwest tegen te gaan. Deze integrale handhavingsacties zijn georganiseerd naar aanleiding van de meest voorkomende bewonersmeldingen in genoemde wijken.

West
In West hebben handhavers dinsdagochtend 26 november een handhavingsactie gehouden om overlast van fietsers en brommers tegen te gaan. De focus lag op locaties bij de Dafne Schippersbrug, Park Oog in Al, Keulsekade, Spinozaweg en Tanimbarkade. Er werd  gehandhaafd op niet betalen van parkeerkosten, hondenoverlast en er zijn 4 slaapplekken ontruimd die door daklozen gebruikt werden. Naast 16 waarschuwingen, werden er 66 boetes uitgeschreven. Tevens is er één wielklem aangelegd naar aanleiding van te veel openstaande parkeerboetes. De politie was aanwezig met een rollerbank en heeft opgetreden tegen fietsen door rood licht, tegen het verkeer in rijden en fietsen op trottoir. Dit leverde in totaal 40 boetes op. In het kader van verkeersveiligheid bij fietsers hebben stagiaires van handhaving fietslampjes uitgedeeld

Zuidwest
In Zuidwest hebben handhavers op drie vrijdagen extra gehandhaafd op brommers op fietspaden, fietsers op trottoirs, foutparkeren, jeugdoverlast en verkeerd aangeboden afval. Hiervoor hebben zij in totaal 156 boetes uitgeschreven. Ook hebben ze bij winkelcentrum Nova ,samen met wijkwethouder Linda Voortman, flyers aan bewoners en bezoekers uitgedeeld om de meldingsbereidheid te vergroten. De campagneauto ‘Autokraak on tour’ was hier ook bij aanwezig. Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over hoe zij autokraken kunnen voorkomen. De politie bood ondersteuning tijdens de actie door op te treden tegen fietsen door rood licht en op trottoir. Dit leverde in totaal 6 boetes en 1 waarschuwing op. De politie heeft twee personen staande gehouden die niet in het bezit waren van een scooter rijbewijs. Eén scooter is in beslag genomen.

In elke wijk organiseert de gemeente ten minste één keer per jaar een speciale handhavingsactie om te handhaven op overtredingen waar bewoners en ondernemers de meeste overlast van ervaren. De gemeente werkt daarbij samen met partners zoals de politie. De gemeente kijkt daarbij naar het aantal meldingen en waarover de meeste klachten binnenkomen. Bewoners en ondernemers kunnen via Slimmelden een melding doen bij de gemeente. De wijkboa pakt de melding vervolgens direct op of bij dringende overlast de gemeentelijke overlastauto.

Deze speciale acties zijn extra; ze komen bovenop de reguliere inzet van handhavers en politie. Doel is om veel voorkomende overlast in de wijken tegen te gaan.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht