Handhavingsactie winkelcentra Overvecht en Gagelhof

Handhavers van de gemeente en de politie hebben dinsdag een gezamenlijke actie gedaan om overlast bij Shoppingcenter Overvecht aan de Seinedreef en winkelcentrum Gagelhof tegen te gaan. Zij waren vanaf 15.00 tot 19.30 uur aanwezig. Bewoners maakten de afgelopen tijd tientallen keren melding van overlast rond de winkelcentra. Deze meldingen gaan voornamelijk over foutparkeren, geluidsoverlast van jeugd, achterlaten van afval en brommers en fietsers die door het voetgangersgebied rijden.

Handhavers van de gemeente traden zichtbaar op tegen foutparkeren, overlast door alcoholgebruikers en daklozen, en overlast van scooters en fietsers die door het voetgangersgebied rijden. Hiervoor hebben zij in totaal 22 boetes uitgeschreven. De politie heeft opgetreden tegen het rijden door rood licht en rijden op het trottoir. Dit leverde in totaal 5 boetes op. Tevens is één aanhouding verricht van een persoon die hinderlijk gedrag vertoonde tegen politie en handhavers.
 
In elke wijk organiseert de gemeente tenminste één keer per jaar een speciale handhavingsactie om te handhaven op overtredingen waar bewoners en ondernemers veel overlast van ervaren. De gemeente werkt daarbij samen met de politie en andere partners. Er wordt daarbij gekeken naar het aantal meldingen en waarover de meeste klachten binnenkomen. Bewoners kunnen via slimmelden – te downloaden als app - een melding doen bij de gemeente. De melding wordt vervolgens opgepakt door de wijkboa of bij dringende overlast door de gemeentelijke overlastauto.
 
Deze speciale acties zijn extra; ze komen bovenop de normale inzet van handhavers en politie om overlast in de wijken tegen te gaan.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht