nieuwsbericht gemeente Utrecht

Morgen, op vrijdag 13 mei, kunnen mannen niet meer ongehinderd langs de stadhuisbrug lopen. Van 15.00-17.00 uur worden zij namelijk vanuit een scherm live nageroepen door een vrouw. Het begint onschuldig, maar wordt steeds vervelender. Op deze manier geeft burgemeester Sharon Dijksma de aftrap van een schurende campagne die past bij de nieuwe aanpak Straatintimidatie waarbij jongens en mannen centraal staan.

Sharon Dijksma: “Met deze actie laten we mannen voelen hoe ongemakkelijk en soms zelfs bedreigend straatintimidatie is. De helft van alle Utrechtse vrouwen en meisjes wordt regelmatig geïntimideerd op straat. Dat is onacceptabel. Uit onderzoek blijken mannen vaak de dader van dit gedrag. Dit betekent niet dat alle mannen op straat vrouwen intimideren, maar het betekent wel dat zij een belangrijke schakel zijn in het tegengaan van straatintimidatie. Wij willen met deze aanpak de norm voor deze groep veranderen.”

Actief betrekken van jongens en mannen
De meeste daders van straatintimidatie, grensoverschrijdend gedrag en geweld tegen vrouwen, zijn mannen. Utrecht kiest er dan ook voor om jongens en mannen actief te betrekken en aan te spreken in deze aanpak. De focus ligt bewust op hen. Niet alleen als daders, maar vooral als deel van de oplossing. De mannen die tijdens de actie op 13 mei worden ‘lastiggevallen’, worden ‘opgevangen’ door medewerkers van de gemeente. Zij leggen uit wat het doel is van deze actie. Vervolgens vragen zij aan de lastiggevallen mannen hoe ze zich voelden en of zij zichzelf ook wel eens schuldig hebben gemaakt aan straatintimidatie. Ze worden erop gewezen dat zij een belangrijke rol spelen in de oplossing. Bijvoorbeeld door hun vrienden erop aanspreken als zij dit losergedrag vertonen.

Aanpak Straatintimidatie
In de nieuwe aanpak blijft er aandacht voor slachtoffers en het melden van straatintimidatie, maar Utrecht richt zich nu vooral op gedragsverandering van daders van seksuele intimidatie. In verschillende samenwerkingen en acties werkt de gemeente aan normstelling, bewustwording en handhaving. Om intimiderend gedrag te voorkomen is er aandacht binnen bestaande opvoedhulp, in het onderwijs en bij de sportclubs. De gemeente werkt ook samen met o.a. studentenverenigingen, het jongerenwerk en het uitgaansleven. Bijvoorbeeld met activiteiten zoals workshops mannenemancipatie, ludieke acties en bewustwordingscampagnes gericht op mannen. Daarnaast wordt in de nieuwe aanpak ook aandacht gegeven aan het handelingsperspectief van omstanders en partners. 

Melden
In de campagne die vanaf 23 mei zichtbaar is in de stad en op social media, wordt naast de bewustwording ook aandacht besteed aan het belang van melden. Door veel meldingen via www.utrecht.nl/straatintimidatie kan de gemeente inzicht krijgen waar, wat, wanneer en door wie gebeurt. Dat geeft de gemeente de mogelijkheid om daar acties op te ondernemen. Zo kan de gemeente bepaalde plekken in handhavingsrondes opnemen, de verlichting aanpassen of het gesprek aangaan met een dadergroep die daar in de buurt bekend is. 

Een veilige stad voor iedereen
In de aanpak richt de gemeente Utrecht zich voornamelijk op het terugdringen van intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen meisjes en vrouwen in de openbare ruimte. Dit laat onverlet dat er onverminderd aandacht blijft voor andere slachtoffers zoals LHBTIQ+ en inwoners met een zichtbare geloofsovertuiging. 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht