Herinrichting Amazonekwartier: klimaatbestendig, groen en verkeersveilig

De riolering in Overvecht is toe aan vervanging. Eén van de eerste gebieden die aan de beurt is, is het Amazonekwartier. Het Amazonekwartier ligt in Overvecht-Noord, tussen zwembad De Kwakel, de Carnegiedreef, winkelcentrum De Klop en de groenstrook langs de Vecht. Om de riolering te vervangen, moeten straten worden opengebroken. De gemeente wil van deze gelegenheid gebruik maken om het gebied meteen ook klimaatbestendig, groener en verkeersveiliger te maken.

De riolering in het Amazonekwartier moet vervangen worden. Op dit moment stroomt al het rioolwater (afvalwater en regenwater) weg door één rioolbuis. Straks komt er een tweede buis naast, voor regenwater. Door afvalwater en regenwater te scheiden, houden we het regenwater langer in het gebied vast. Dat is goed voor de planten. Bovendien hoeft alleen het afvalwater naar de rioolzuivering. 

Kans om gebied te verbeteren
De straten worden opengebroken om de nieuwe riolering aan te leggen. Dit is een goede kans om meteen andere verbeteringen aan te brengen. Zo is de gemeente aan het kijken hoe de omgeving verkeersveiliger kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door de straten allemaal in te richten als 30 km/uur-straten. Ook onderzoekt Utrecht wat nodig is om de bussluis aan de Amazonedreef weg te kunnen halen. Dat is een wens van ondernemers in de buurt.

Daarnaast wil de gemeente het gebied klimaatbestendig inrichten: geschikt maken voor opvang van grote regenbuien en regenwater langer vasthouden voor de droge periodes. Dit kan bijvoorbeeld door het gebied groener te maken en te zorgen voor minder asfalt. Ook kan het helpen om poelen of vijvers in te richten waar het regenwater opgevangen wordt. 

Wethouder Kees Diepeveen: “De plannen die er nu liggen passen mooi in de ambities van de wijkaanpak Samen voor Overvecht. De woonomgeving wordt aantrekkelijker, schoon, groen, gezond en veilig. Zodat kinderen buiten kunnen spelen en bewoners kunnen genieten van een mooie en groene omgeving. We zijn blij dat het rijk en de provincie hier via de ‘Regio Deal vitale wijken’ ook financieel aan bijdragen.”

Samen met de buurt
De gemeente werkt op dit moment aan een plan voor de herinrichting van de openbare ruimte voor het Amazonekwartier. Dat doen we samen met de buurt. Bewoners en belanghebbenden kunnen meepraten over de plannen en aan de gemeente meegeven wat ze belangrijk vinden. De gemeente neemt deze opbrengst dan mee. Deze fase is rond de zomer van 2021 afgerond. Daarna gaat de gemeente aan de slag om het ontwerp definitief te maken en de uitvoering voor te bereiden. 
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht