HKU schenkt boom aan de stad

HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), sinds kort gevestigd aan de Nieuwekade, nabij het Park Paardenveld, schenkt een bijzondere boom aan de stad Utrecht. Deze schenking vindt plaats in het kader van Open Tuinendag Utrecht; de boomplanting vormt daarvan een vast onderdeel. Op woensdag 28 maart a.s. ontvangt wethouder Kees Geldof (Openbare Ruimte en Groen) de boom uit handen van Désirée Majoor, waarnemend voorzitter van het College van Bestuur van HKU. Samen zullen zij de boom in de singelbocht planten.

“HKU is geworteld in de stad Utrecht,” zegt Désirée Majoor, waarnemend voorzitter van het College van Bestuur. “Om dat uit te drukken, leveren wij graag een bijdrage aan een wintergroene boom dichtbij een van onze locaties.”

De nieuwe boom is een Pinus strobus (Weymouth-den), een wintergroene naaldboom. De boom staat ook bekend als een belangrijke voedselboom voor vogels. HKU sponsort de boom als bijdrage aan het nieuw aangelegde Park Paardenveld, dat gelegen is in de binnenbocht van de herstelde singel. De zeven meter hoge pinus komt op een centrale plek in het park te staan, waar de boom kan uitgroeien tot een beeldbepalend onderdeel van het park.

Inrichting Park Paardenveld

De nieuw te planten boom past volgens wethouder Kees Geldof (Openbare Ruimte en Groen) in de filosofie van tuinarchitect Jan David Zocher jr. (1791-1870), die in de negentiende eeuw het park langs de Stadsbuitengracht ontwierp. ”Hij wilde langs de singel een park creëren dat het hele jaar door een aantrekkelijk beeld geeft. Zijn ideeën over groen in de stad, spreken nu nog steeds aan. De boom die we nu van HKU krijgen past daar uitstekend bij.”

Eind 2017 zijn in het park vijf grote watercipressen en drie lindes geplant. Langs de singel zijn verschillende perken rododendrons gecreëerd. Daarnaast hebben scholieren hier 15.000 ecologische bloembollen in de grond gestopt. Binnenkort zal (na de vorstperiode) ook de vorig jaar in gebruik genomen singelfontein weer in werking worden gezet.

Open Tuinendag Utrecht

Dit jaar vindt de Open Tuinendag plaats op zaterdag 30 juni. In en rond de binnenstad zullen meer dan vijftig tuinen worden opengesteld voor het publiek, waaronder zes tuinen die dit jaar voor de eerste keer meedoen. Naast de Open Tuinendag organiseert de stichting sinds 2011 ook een boomplanting. De afgelopen jaren is op verschillende plaatsen in het openbare groen een boom geplaatst.
 
Overzicht van geschonken bomen aan de stad

2011 - Reuzensequoia, Zocherplantsoen (Ronald Trum)

2013 - Sierpeer, Utrechtse werven (wethouder Mirjam de Rijk)

2014 - Zakdoekjesboom, Zocherplantsoen (burgemeeester Jan van Zanen)

2015 - Spaanse Eik, Zocherplantsoen (Bas Nugteren en Henri van Heugten)

2016 - De Ulmus Resista “New Horizon” (wethouder Kees Geldof)

2017 - Libanon Ceder (Willy van Egdom en wethouder Kees Diepeveen)

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht