Holocaustmonument ‘Levenslicht’ in Stadskantoor Utrecht

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daar bij stilgestaan. Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit Utrecht, is van donderdag 23 januari tot en met zondag 2 februari 2020 het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien in de hal van het Stadskantoor. Het monument maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnemen. Zo staat Nederland gezamenlijk stil bij de verschrikkingen van de Holocaust.

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland - staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden en hun leven leefden; soms al generaties lang.
 
Om de paar seconden zie je de stenen oplichten en uitdoven, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt. Door stil te staan bij het gemis van de plaatsgenoten bij het zien van het Levenslicht of door deel te nemen aan het bijbehorende onderwijsproject Wordt gemist, blijft de herinnering aan de slachtoffers levend.
 
Burgemeester Jan van Zanen: “Ook vanuit Utrecht zijn Joden, Sinti en Roma gedeporteerd naar Auschwitz. Met dit monument maken we hun gemis zichtbaar. De stenen zijn een eeuwige herinnering en het blauwe licht een bijzondere symbolische weergave van de levens van alle mensen die er omkwamen. Na 2 februari zoeken we binnen onze gemeente een passende bestemming voor de ongeveer 600 stenen van dit monument, zodat we onze weg gevoerde stadsgenoten in Utrecht niet vergeten.”
 
Locatie
Op donderdag 23 januari 2020 wordt Levenslicht in Utrecht in het Stadskantoor geplaatst. Deze locatie is gekozen om iedereen de gelegenheid te bieden op zijn of haar eigen moment de Utrechtse Joden, Sinti en Roma die zijn weggerukt uit hun stad en zijn vermoord in Auschwitz te herdenken. In het Stadskantoor kun je bij het monument zowel overdag binnen als ’s avonds buiten stilstaan en herdenken. Het tijdelijke monument is te zien tot en met 2 februari.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht