nieuwsbericht gemeente Utrecht

Er zijn 100 onderwijsambassadeurs in de stad Utrecht. Op woensdag 10 april is dit gevierd met groep 3 leerlingen op basisschool de Boomgaard in Leidsche Rijn. Wethouder Onderwijs in Utrecht, Eelco Eerenberg, ging langs om de 100ste onderwijsambassadeur in het zonnetje te zetten.

Onderwijsambassadeur Manon Sandee stond samen met Eerenberg voor de klas om vragen van kinderen te beantwoorden, een klein groepje leerlingen te helpen met lezen en als afsluiting de klas voor te lezen.


“In Utrecht is er een lerarentekort op onze scholen. Het is mooi om te zien dat mensen buiten het onderwijs hun steentje bijdragen om leerkrachten te ondersteunen zodat zij hun vak nog beter uit kunnen oefenen. Daarnaast is het voor de ambassadeurs zelf een dag in de week met enorm veel waardering vanuit de kinderen in de klas en hopelijk worden zij verliefd op het vak”, aldus wethouder Eelco Eerenberg.

Manon Sandee draait sinds vorig jaar 1 dag in de week mee in groep 3, de klas van Hilke Reijnen. De rest van de week werkt ze als beleidsadviseur bij de gemeente Utrecht. Als onderwijsambassadeur ondersteunt ze de leerkracht in haar dagelijkse werkzaamheden in de klas. Zo begeleidt ze bijvoorbeeld kleine groepjes leerlingen die extra hulp nodig hebben met de lesstof of helpt mee met nakijken. Op die manier krijgt de leerkracht meer ruimte om leerlingen net wat meer aandacht te geven of zelf even de klas uit te lopen om een kop thee te halen. Ze ervaren hierdoor meer werkgeluk. 

“Als onderwijsambassadeur kan ik én bijdragen aan het verlagen van de werkdruk voor de leerkracht én zelf ervaren hoe het eraan toe gaat in de klas. Het geeft mij veel waardevolle kennis en ervaring”, zegt Manon Sandee.

Het project Onderwijsambassadeurs is in 2021 opgezet door Meintje Spijker, toen nog leerkracht en ervan overtuigd dat het lerarentekort actie en innovatie vraagt. Waarbij de samenleving en het onderwijs in verbinding zijn met elkaar. De eerste pilot met onderwijsambassadeurs vond plaats op basisschool de Boomgaard en nu 3 jaar later vieren we de 100ste onderwijsambassadeur.

Over Stichting Onderwijsambassadeurs
Stichting Onderwijsambassadeurs vindt dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Geen kind in Nederland mag de dupe worden van het lerarentekort. Daar komt bij dat huidige leerkrachten optimaal hun vakmanschap moeten kunnen uitvoeren. Goed onderwijs krijgen en geven staat op dit moment onder druk. Daarom zetten we met onderwijsambassadeurs in op de verbinding tussen onderwijs en samenleving. We ontlasten scholen in het primair en voortgezet onderwijs door het duurzaam matchen van kundige externen aan onderwijsprofessionals. In Utrecht zijn we in 2020 gestart en doorgegroeid naar de inzet van onderwijsambassadeurs verdeeld over 26 scholen. Sinds 2023 zijn samenwerkingen met scholen buiten Utrecht opgestart. De scholen ervaren de meerwaarde, zijn enthousiast en dragen het project uit in hun netwerk waardoor we buiten Utrecht verder groeien.

Onderwijsambassadeurs zijn vrijwilligers die met een VOG ondersteunend zijn aan de leerkracht/school. Het project Onderwijsambassadeurs draait momenteel op scholen in: Almere, Den Haag, Gelderse Vallei, Gooi-en Vechtstreek, Houten, Oss, Neder- en West Betuwe, Rotterdam en Utrecht. Meer informatie op www.onderwijsambassadeurs.nl

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht