Hotel, horeca en woningen aan Oudenoord 330-370

De herontwikkeling van de panden aan de Oudenoord 330-370 is een stap verder. Eigenaar Bouwfonds Property Development (BPD) wil de panden gebruiken voor een combinatie van hotel, horeca, woningen en mogelijk ook short-stay. Een aantal bestaande, grotendeels monumentale gebouwdelen wordt getransformeerd, een ander deel wordt gesloopt en herbouwd. Ook op het naastgelegen parkeerterrein staat nieuwbouw gepland.

“We zijn blij dat op deze centrale locatie in de stad meer levendigheid én meer woningen komen”, zegt wethouder Klaas Verschuure (ruimtelijke ontwikkeling). “Het monumentale pand is een icoon aan de Oudenoord dat in de nieuwe functie weer een belangrijk onderdeel zal zijn van de buurt. We gaan nu met de ontwikkelaar en omwonenden aan de slag om de plannen verder uit te werken.”

De panden dienden eerder als hoofdkantoor van verzekeringsmaatschappij Concordia en werden tot 2017 gebruikt door de Hogeschool Utrecht. Het college heeft nu ingestemd met het intentiedocument voor de herontwikkeling, waardoor er groen licht is voor uitwerking van de plannen. Hier zal ook de buurt bij betrokken worden.

In het plan zijn ongeveer vijftig sociale huurwoningen voorzien, waarvan twintig onderdeel zijn van de ruildeal ‘de Mix’ tussen BPD en woningcorporatie Mitros. Gesloopte sociale huurwoningen van Mitros in Overvecht komen hierbij terug aan de Oudenoord en de Merwedekanaalzone, terwijl BPD middeldure huur- en koopwoningen bouwt in Overvecht. In de Oudenoord-plannen wordt verder ook de mogelijkheden onderzocht voor de toepassing van deelauto’s.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht