Hulpmiddelencentrum failliet

Het Hulpmiddelencentrum (HMC) is op 3 april failliet verklaard. Het HMC was één van de drie door de gemeente gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers. Utrechtse Wmo-cliënten die een hulpmiddel hebben via het HMC, kunnen tot nadere berichtgeving hun hulpmiddel houden en ook voor reparaties en onderhoud kunnen zij bij het HMC terecht.

De rechtbank in Rotterdam heeft curatoren aangesteld om het faillissement verder af te handelen. Hiervoor is een termijn van elf weken afgesproken. Binnen deze overgangsperiode zullen de curatoren proberen om de activiteiten van het HMC zo goed mogelijk over te dragen aan andere hulpmiddelenleveranciers. De gemeente volgt dit nauw en zal meehelpen aan een soepele overgang voor de cliënten van HMC. Uitgangspunt voor alle partijen is dat de hulpmiddelen die bij cliënten in Utrecht in gebruik zijn, daar blijven.

Zodra bij de gemeente bekend is hoe de overgang van cliënten van HMC naar andere hulpmiddelenleveranciers eruit ziet, ontvangen de betreffende cliënten hierover bericht.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht