Inburgeraar dupe van uitstel Inburgeringswet

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe Wet inburgering met een half jaar uitgesteld. De gemeente Utrecht betreurt dit en voorziet grote consequenties. Wethouder Maarten van Ooijen: “Uitstel van de Wet is schadelijk voor inburgeraars en daarmee ook voor onze samenleving. We zien dat de huidige groep inburgeraars op grote achterstand dreigt te raken in het huidige falende stelsel, waarbij zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering.”

De gemeente werd woensdag opgeschrikt door een brief van minister Koolmees van sociale zaken aan de Kamer. De minister kondigde aan dat de Wet inburgering niet ingaat op 1 juli 2021, maar uitgesteld wordt naar 1 januari 2022. Als reden voor uitstel draagt hij aan dat de uitvoerders van de Wet, zoals de IND, COA, DUO en de VNG hun zorgen hebben geuit over ‘de risico’s in relatie tot de beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2021’. Volgens de minister hebben deze partijen aangegeven dat zij, onder meer door de coronacrisis, die datum niet gaan halen.

Utrecht is wél klaar 

‘Onze gemeente heeft helemaal niet gepleit om de wet uit te stellen. Integendeel: wij zetten juist alles op alles om op 1 juli 2021 klaar te zijn de regie te voeren over de inburgering van asielstatushouders’, aldus Van Ooijen. ‘De gevolgen voor uitstel van de Wet komt buiten onze wil op het bord van de gemeenten te liggen. We willen dan ook op korte termijn graag van de minister weten hoe hij ons gaat faciliteren om ervoor te zorgen dat de huidige en toekomstige groep inburgeraars niet de dupe wordt van deze onwenselijke vertraging. Wij blijven ons onverminderd inzetten om inburgeraars te helpen onderdeel te worden van de samenleving, ondanks dat het Rijk ons dat niet gemakkelijk maakt. Het is voor ons onacceptabel dat het Rijk blijkbaar niet alles op alles heeft gezet - of nog zet - om op tijd klaar zijn. Wij zijn dat in elk geval wel.’

De groep inburgeraars die op achterstand komt, is gegroeid door de coronacrisis. Veel inburgeraars kunnen niet meekomen met de online taallessen en ook de participatiemogelijkheden zijn afgenomen. En de groep wordt in 2021 nog groter, omdat er volgend jaar twee keer zoveel asielstatushouders moeten inburgeren als in dit jaar. Al met al neemt deze zogeheten ‘ondertussengroep’, de groep die nog onder de oude wet valt als de nieuwe Wet is ingegaan, tot 2022 landelijk toe met zo’n 27.000 personen. De nieuwe wet vergroot de kans op een succesvol inburgeringstraject omdat de regie en het toezicht bij de gemeente komt te liggen.  

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht