nieuwsbericht gemeente Utrecht

Kinderen en jongeren in Utrecht kunnen sinds een half jaar zelf een aanvraag doen bij het initiatievenfonds om ideeën voor hun wijk of buurt te realiseren. Het telefoonnummer en werkwijze speciaal voor kinderen en jongeren blijkt een succesvol initiatief en blijft dan ook bestaan. Ook wel bekend als een aanvraag doen bij ‘Nick van de gemeente’. Er zijn 21 ideeën binnengekomen, waarvan 15 in ontwikkeling zijn en 2 gerealiseerd. Een gekleurd hinkelpad, een zelfontworpen parcours of een nieuwe voetbalkooi zijn voorbeelden van initiatieven die zijn aangevraagd.

Anke Klein (wethouder participatie): “Voor kinderen en jongeren is het heel laagdrempelig om via whatsappen of bellen naar een speciaal telefoonnummer een aanvraag te doen bij het initiatievenfonds. Juist in deze tijd waarin we door corona veel thuis zijn hebben we gezien hoe fijn het is om in je eigen buurt of wijk je ideeën te kunnen realiseren. Kinderen en jongeren leren op een jonge leeftijd hoe zij invloed kunnen hebben op de wereld om hen heen. Dat sluit aan bij de ambitie van Utrecht om een kinderrechtenstad te zijn waar de stem van het kind niet alleen gehoord wordt, maar waar er ook wat mee wordt gedaan.”

Werkwijze
Als een aanvraag binnenkomt via het telefoonnummer bekijkt een van de vier vertegenwoordigers van het kinder- en jongereninitiatievenfonds samen met een medewerker van het wijkbureau wat de mogelijkheden zijn om het idee uit te werken. Bijdragen uit het initiatievenfonds zijn maximaal 20.000 euro. Kinderen of jongeren die een aanvraag indienen worden gekoppeld aan een vast contactpersoon die helpt bij het doen van de aanvraag en ophalen van draagvlak. De vertegenwoordiger houdt het kind of de jongere regelmatig op de hoogte van de voortgang. Partners in de wijken zoals Sport Utrecht en jongerenwerk denken actief met kind en vertegenwoordiger mee over het realiseren van de ideeën.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht