International School Utrecht verhuist tijdelijk naar Papendorp

International School Utrecht (ISUtrecht) en de gemeente Utrecht hebben een nieuwe tijdelijke locatie gevonden voor het schoolgebouw in Papendorp. Vanaf het schooljaar 2023-2024 is deze tijdelijke huisvesting gereed voor 1.200 leerlingen. Hierdoor krijgen alle leerlingen van de school (in de leeftijd van 4 tot 18 jaar) les op één locatie.

De school verhuist naar een nieuwe locatie op Papendorp naast de Marinus van Tyruslaan, totdat de definitieve campus in Utrecht Science Park is opgeleverd. De tijdelijke locatie is dicht bij de brug naar Leidsche Rijn en goed te bereiken per fiets, auto en openbaar vervoer. De school is momenteel gehuisvest in een aantal gebouwen op een tijdelijke locatie aan de Van Bijnkershoeklaan in Transwijk. De nieuw te realiseren (tijdelijke) huisvesting in Papendorp past binnen het beschikbare budget. De gemeente bekostigt ISUtrecht als een reguliere Utrechtse school; de kosten voor de tijdelijke huisvesting worden gedragen door gemeente en schoolbesturen.

Wethouder Eelco Eerenberg (Onderwijs): “We zijn blij dat we op korte termijn een plek kunnen realiseren voor deze bijzondere school. De school bestaat inmiddels 10 jaar en is van grote waarde voor het internationale vestigingsklimaat in de stad. Het is belangrijk voor de school en de leerlingen dat het onderwijs in één schoolgebouw is geconcentreerd en we werken hard aan de realisatie van de nieuwbouwlocatie.”

Anko van Hoepen, bestuurder SPO Utrecht: “We willen in Utrecht aantrekkelijk zijn voor internationaal talent. Met de International School Utrecht hebben we op dat vlak de doorslaggevende succesfactor in handen. Utrecht is een internationale stad met internationale bedrijven. We moeten ervoor zorgen dat alle kinderen goed onderwijs krijgen en dus een passende plek hebben.” Jeroen Kreijkamp, bestuurder NUOVO Scholen, vult aan: “Tien jaar geleden stond ik mede aan de basis van ISUtrecht. Mooi om te zien dat de toekomst van deze school met de komst van de tussenstap op Papendorp nu goed is geborgd.”

Tussenstap

De gemeente en ISUtrecht werken aan de plannen voor een nieuw schoolgebouw aan de Cambridgelaan in het Utrecht Science Park, maar omdat de bouw op deze locatie tijd nodig heeft komt er nu tijdelijke huisvesting op één locatie.

De ISUtrecht is in 2012 gestart aan de Notebomenlaan en viert deze week het 10-jarig bestaan. Aan de Van Bijnkershoeklaan zijn in de loop van de tijd meerdere schoolgebouwen in gebruik genomen. De school groeit aanzienlijk door de toestroom van kenniswerkers in de stad en regio. Er is daarmee een gezonde behoefte aan goed onderwijs voor de doelgroep ‘internationals’. In 2018 heeft het college op basis van het haalbaarheidsonderzoek en overleg met ISUtrecht en de Universiteit Utrecht vastgesteld dat het Utrecht Science Park de beste locatie is voor nieuwbouw van ISUtrecht voor 1.200 leerlingen.

Internationals

ISUtrecht is erop gericht om kinderen van internationaal werkende ouders die gemiddeld drie jaar in Nederland zijn, onderwijs aan te bieden dat past bij de behoefte. Wereldwijd volgen kinderen eenzelfde curriculum in het Engels (International Baccalaureat), zodat zij van land en school kunnen wisselen zonder dat ze hierdoor een achterstand oplopen. ISUtrecht verzorgt tevens onderwijs voor Nederlandse kinderen die ofwel met hun familie terugkeren uit het buitenland, dan wel op korte termijn met hun ouders naar het buitenland vertrekken.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht