Investeerder Nieuwe Zandpad trekt zich terug

De marktpartij die als eerste was geselecteerd voor de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad ziet af van haar plan. Dat heeft zij de gemeente laten weten.

De partij vindt bij nader inzien het risico te groot dat zij op basis van een Bibob-onderzoek de huurovereenkomst met een of meerdere exploitanten tussentijds moet beëindigen als het Nieuwe Zandpad in bedrijf is. De partij zegt meer zekerheid te willen hebben over wat dit betekent voor haar investering en vastgoed. De gemeente wil zich niet op voorhand vastleggen op vergoedingen of overname van het vastgoed als de huur op grond van een negatief Bibob-oordeel moet worden opgezegd. De gemeente kan dan ook niet tegemoet komen aan de wensen van de marktpartij. Het college ondersteunt de uitgangspunten van de raad dat bij de exploitatie van het Nieuwe Zandpad geen concessies aan de uitgangspunten van schone en transparante raamprostitutie mogen worden gedaan. Bibob is het belangrijkste instrument om te komen tot schone en transparante raamprostitutie. De gemeente kan hiermee (laten) controleren of de huurovereenkomst niet wordt gebruikt om criminele activiteiten mogelijk te maken.

De partij die als tweede was geëindigd had al eerder laten weten zich uit de tender terug te trekken omdat ze niet op haar voorkeurslocatie, aan de kant van de Vecht, kon bouwen. Die mogelijkheid is er nu wel, maar de partij heeft laten weten dat ze niet in haar eentje aan het Nieuwe Zandpad wil starten. Met het afhaken van beide marktpartijen is de tender formeel afgesloten. In de afgelopen vijf jaar is drie keer geprobeerd via een tenderprocedure een marktpartij/ investeerder te vinden voor het Nieuwe Zandpad. De drie tenders zijn opgesteld binnen de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld.
Burgemeester Jan van Zanen: “Het college realiseert zich dat prostitutie een legaal beroep is, maar  normalisering van de branche is nog niet overal een feit.”

In mei voert de gemeente nog oriënterende gesprekken met partijen die eerder interesse hadden getoond in de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad maar die zich om verschillende redenen niet hadden ingeschreven in de tender.

Beroep tegen besluit Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Perspoonsgegevens (AP) heeft haar besluit gepubliceerd de verwerking van bijzondere persoonsgegevens van sekswerkers door de gemeente Utrecht onrechtmatig te verklaren. De privacy van sekswerkers is een groot goed. Tegelijk doet de gemeente er alles aan om aan het Nieuwe Zandpad een veilige en schone prostitutiebranche te realiseren. Delicten als mensenhandel en uitbuiting zijn gericht tegen personen. Om hen adequaat te beschermen, is het nodig te weten wie er aan het Nieuwe Zandpad werken en is verwerking van bijzondere persoonsgegevens in de optiek van de gemeente noodzakelijk. Indien registratie niet meer mogelijk is, zijn de mogelijkheden voor de preventie van misstanden beperkt. De burgemeester heeft daarom besloten in beroep te gaan tegen het besluit van de AP. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is bedoeld om zware persoonsdelicten tegen te gaan. Dit is volgens de gemeente zo zwaarwegend dat de AP van haar wettelijke mogelijkheden gebruik moet maken en de gevraagde ontheffing moet verlenen. Door in beroep te gaan vraagt burgemeester de rechter zich hierover uit te spreken.

De recente ontwikkelingen hebben vooral gevolgen voor de sekswerkers die in Utrecht aan de slag willen en voor wie nog geen uitzicht is op een werkplek aan het Nieuwe Zandpad. Het (nieuwe) college zal zo spoedig mogelijk voorstellen doen aan de gemeenteraad voor het vervolg.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht