Invoering U-pas gezinstegoed impuls voor inwoners

Het invoeren van het gezinstegoed bij de U-pas heeft een stevige impuls gegeven aan het gebruik en de bestedingen binnen de U-pas. Sinds de invoering op 1 juli 2021 is het aantal unieke gebruikers van de U-pas met 34% gestegen. De pashouders besteedden in het algemeen 22 procent meer ten opzichte van 2020 en zelfs 27 procent meer ten opzichte van 2019.

Vooral in jonge leeftijdsgroepen nam het aantal bestedingen toe. Bij de 0 tot 3-jarigen zijn de bestedingen verdubbeld ten opzichte van 2020. Ook bij de 4 tot 11-jarigen (24%) en bij de 12 tot 17-jarigen (13%) lagen de bestedingen duidelijk hoger. De gemeente rapporteert daarover in een brief aan de gemeenteraad.

Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen: ‘Door tegoeden van U-passen van kinderen binnen één gezin bij elkaar op te tellen, krijgen gezinnen meer vrijheid om het tegoed te besteden. Zo wordt het makkelijker om duurdere schoolreisjes of lidmaatschap van een sportclubs te betalen uit het gezamenlijke budget en geld dat overblijft te combineren. Mooi dat we kwetsbare gezinnen zo nog beter kunnen helpen om mee te doen.’

Uitbreiding naar gezinstegoed

De U-pas is een gratis pas voor Utrechters met een laag inkomen, daarmee kunnen mensen meedoen aan sportieve en culturele activiteiten. Op verzoek van de gemeenteraad mogen inwoners sinds 1 juli 2021 de tegoeden op de U-pas van alle kinderen binnen één gezin bij elkaar optellen. Dit heet het gezinstegoed en geldt voor alle gezinnen met kinderen t/m 17 jaar in alle U-pasgemeenten. Daardoor is het bijvoorbeeld nu mogelijk om een duurdere schoolreis en/of lidmaatschap van een sportvereniging voor één kind te betalen uit het gezamenlijke U-pastegoed. Het tegoed voor volwassenen (18+) blijft wel strikt persoonlijk en is alleen voor de U-pashouder zelf te besteden.

Kijk hier voor meer informatie over de U-pas.
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht