Islamitische begraafplaats in Utrecht stap dichterbij

Het college van B en W heeft een voorstel aan de gemeenteraad gestuurd om een deel van de begraafplaats Tolsteeg in te richten als Islamitische begraafplaats door de Verenigde Utrechtse Moslims (VUMO). Hiermee is de gemeente een stap dichterbij de komst van een Islamitische begraafplaats voor de Utrechtse Moslimgemeenschap. Naar verwachting zal de gemeenteraad er in het eerste kwartaal van 2022 een besluit over nemen.

(Juridische) verkenning en locatiekeuze

Het afgelopen jaar heeft het college een verkenning uitgevoerd naar de wettelijke kaders, de haalbaarheid en de mogelijke locaties voor een Islamitische begraafplaats in Utrecht. Daaruit blijkt dat een deel van begraafplaats Tolsteeg, waarop sinds 2013 geen begravingen meer zijn, hiervoor een kansrijke locatie is. Door dit deel beschikbaar te stellen, wordt er duurzaam gebruik gemaakt van de schaarse grond in Utrecht.

Een andere belangrijke conclusie van de verkenning is dat VUMO, een samenwerkingsverband van 8 Utrechtse moskeeƫn, te beschouwen is als een kerkgenootschap zoals bedoeld in de Wet op lijkbezorging. Dit betekent dat ze recht heeft op een eigen bijzondere begraafplaats en de medewerking van de gemeente bij het realiseren hiervan.

Behoefte Islamitische begraafplaats

Binnen de Utrechtse moslimgemeenschap is er al lange tijd een dringende behoefte aan een  Islamitische begraafplaats, waarvan er maar twee zijn in Nederland. Die behoefte is door de  coronamaatregelen, waarbij repatriĆ«ring naar land van herkomst niet altijd mogelijk is, urgenter geworden.

De beschikking over een eigen begraafplaats stelt moslims in onze stad in de gelegenheid in hun eigen gemeente te worden begraven en daarbij zoveel mogelijk zelf te kunnen voorzien in de uitoefening van rituelen en de religieuze noodzaak van een niet onderbroken (eeuwigdurende) grafrust.

Raadsbesluit en vervolgstappen

Het college gaat na het besluit van de gemeenteraad in gesprek met VUMO om de voorwaarden te bepalen waaronder de grond aan hen kan worden uitgegeven. Bij overeenstemming moet het terrein nog worden ingericht, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een erfafscheiding van de rest van Tolsteeg, dat in gebruik blijft als gemeentelijke begraafplaats. Omwonenden zijn op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en zullen na het besluit van de raad worden betrokken bij het vervolgproces

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht