Jaarlijkse rapportage over integriteit Gemeenteraad Utrecht

Integriteit is een absolute kernwaarde voor de 45 Utrechtse raadsleden. In hun jaarrapportage leggen zij verantwoording af over hun gedrag en keuzes op het gebied van integriteit in het afgelopen jaar.

Raadsleden vinden het belangrijk te laten zien hoe zij onafhankelijkheid, dienstbaarheid, functionaliteit, openheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid in hun raadswerk centraal stellen. Ieder raadslid vult dat op haar of zijn eigen manier in. Onder meer door jaarlijks inzicht te geven in hun nevenactiviteiten, door te melden welke geschenken zij hebben ontvangen en door kenbaar te maken hoe de fracties hun fractievergoeding besteden.

De volledige rapportage is te lezen via:
Integriteitsrapport Utrecht 2020 (integriteitsrapportagegemeenteraadutrecht.nl)

Meer informatie:
Ties de Theije  – persvoorlichter gemeenteraad – 06 18 62 77 38 – ties.de.theije@utrecht.nl

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht