Jan van Zanen door gemeenteraad voorgedragen voor herbenoeming burgemeester Utrecht

Op donderdag 18 juli is in een extra gemeenteraadsvergadering besloten de zittende burgemeester Jan van Zanen aan te bevelen voor herbenoeming. Van Zanen is vanaf 1 januari 2014 burgemeester van Utrecht. De benoeming van een burgemeester geldt voor zes jaar.

De raadsvergadering over de aanbeveling tot herbenoeming werd in beslotenheid gehouden. Hierbij mochten de wethouders ook niet aanwezig zijn. De aanbeveling is voorbereid door een vertrouwenscommissie bestaande uit de 12 fractievoorzitters. Die commissie heeft een voorstel aan de raad gedaan en daarover is op 18 juli besloten. Hoe de verschillende raadsleden hebben gestemd, blijft geheim.

De vertrouwenscommissie was unaniem positief over het functioneren van de heer Van Zanen. De commissie kwalificeert zijn functioneren de afgelopen periode als volgt:
‘De heer Van Zanen vervult zijn rol als boegbeeld en burgervader met verve. Hij doet dit naturel, spontaan en met gevoel voor het moment én de mensen aanwezig. Iedereen in Utrecht, van de mensen achter de balie tot en met de directeur in de stad, kent Jan van Zanen. De rol van burgervader en belangenbehartiger weet hij goed in te vullen. Hij is betrokken bij de stad en zet zich onvermoeibaar in voor onze gemeente. Er is grote waardering voor zijn inzet en we willen hem graag nog eens zes jaar behouden voor Utrecht’.

In het openbare gedeelte van de vergadering werd het besluit van de gemeenteraad bekendgemaakt: de gemeenteraad wil graag dat de heer Van Zanen ook de komende 6 jaar burgemeester van Utrecht blijft.

Vervolgproces
De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de Commissaris van de Koning van Utrecht, de heer H. Oosters. Vervolgens stuurt hij deze door aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die het Koninklijk Besluit voorbereidt. Op basis van dat besluit zal de heer Van Zanen per 1 januari 2020 officieel als burgemeester van Utrecht worden herbenoemd.

Op alle aan de openbare aanbeveling ten grondslag liggende stukken, ook nu de aanbeveling is vastgesteld, rust volstrekte geheimhouding.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht