Jutfaseweg wordt fietsstraat

Het Voorlopig Ontwerp van de Jutfaseweg is vastgesteld door het college van B&W. De Jutfaseweg wordt een aantrekkelijke straat voor fietsers en voetgangers, waarbij de auto te gast is. Ook komt er meer ruimte voor groen aan de waterkant en wordt de Jutfaseweg een groene en fijne fiets- en wandelroute. In het water komt een steiger en drijvend groen en langs het water komen zitplekken.

Wethouder Lot van Hooijdonk (Mobiliteit). “Ik ben blij dat we weer een stap verder zijn om een veilige en mooie Jutfaseweg te maken. Door de groei van het fietsverkeer is de Jutfaseweg een steeds belangrijker onderdeel van het fietsnetwerk van de stad. Met deze aanpassingen verbeteren we de verbinding van de binnenstad met omliggende wijken en krijgen de fiets en voetganger meer ruimte. Daarnaast wordt de straat een plek waar mensen straks graag komen en langs het water zitten.”

Fiets- en autoverkeer delen straks de rijbaan in twee richtingen en de maximale snelheid wordt 30 kilometer per uur. Hierdoor ontstaat ruimte voor meer groen en het voetpad aan de gevelzijde wordt voor iedereen toegankelijk met ruimte voor geveltuinen. Langs het water komen plekken met verschillende zitplekken.

Na deze herinrichting is de Jutfaseweg minder aantrekkelijk voor doorgaand autoverkeer. De rijbaan wordt 5 meter breed. De fietsroute langs de Vaartsche Rijn wordt onderdeel van het Utrechts fietsroutenetwerk en van de doorfietsroute naar Nieuwegein en IJsselstein. Daarnaast is de ambitie om de straat zoveel als mogelijk klimaatbestendig te maken. Het hemelwater koppelen we af, waardoor we het rioleringsstelsel kunnen ontlasten en water langer in het gebied kan worden vastgehouden.

Het ontwerp wordt in de volgende fase verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Naar verwachting vindt de uitvoering van de Jutfaseweg eind 2023 plaats en starten we aan de zuidelijke kant.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht