nieuwsbericht gemeente Utrecht

Tijdens een gezamenlijk werkbezoek van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en een delegatie burgemeesters in de Utrechtse wijk Overvecht is gesproken over plannen voor 16 kwetsbare gebieden in 15 steden met in totaal ruim 1 miljoen bewoners. Het kabinet en de gemeenten gaan samen verder aan de slag met het bieden van perspectief voor deze groep mensen, die steeds verder achterop dreigt te raken.

In het voorjaar van 2021 deden de burgemeesters van deze 15 steden een oproep aan de Tweede Kamer om samen met bewoners, gemeenten en maatschappelijke partners een nationaal herstel- en perspectiefprogramma voor leefbaarheid en veiligheid op te richten, langjarige extra investeringen te doen en meer uitzonderingen in wetgeving en onorthodoxe maatregelen mogelijk te maken. Het lukt veel bewoners in deze 16 kwetsbare gebieden in ons land niet om hun ambities, saamhorigheid en ondernemerszin te verzilveren. Door een stapeling van problemen lopen zij vast op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de hulpverlening. Deze bewoners hebben daardoor steeds vaker te maken met armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit. Daar bovenop hebben de coronacrisis en de huidige stijgende gasprijzen hen extra hard geraakt. De kloof die hierdoor ontstaat zet de sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid van de samenleving onder druk.


De burgemeesters zijn dan ook blij dat het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid een plek heeft gekregen in het Regeerakkoord van kabinet Rutte IV. Minister De Jonge is de coördinerend bewindspersoon van dit programma. Eén van de acties is dat gemeenten – samen met maatschappelijke partners – aan de slag gaan met sociale renovatieprojecten, die een prettigere woning en buurt opleveren en waarbij indien nodig ondersteuning wordt geboden aan inwoners die te maken hebben met schulden. Ook wordt werk gemaakt van een preventieve aanpak met scholen en het jongerenwerk voor kinderen van 10 tot 14 jaar (overgang basisschool naar middelbare school) om te voorkomen dat zij ingaan op de verleiding van een criminele carrière. 


Het werkbezoek in Utrecht Overvecht markeerde de start van de samenwerking in deze nieuwe regeerperiode en vond plaats bij Ontwikkel-werkplaats 03Office, een plek die symbool staat voor het perspectief dat de partijen samen willen creëren voor bewoners van de kwetsbare gebieden. Burgemeester Sharon Dijksma (Utrecht): ‘Bij 030ffice kunnen jongeren uit Overvecht samen werken aan hun toekomst en hun talenten uitoefenen. Ook worden ze hier geholpen met het opbouwen van een netwerk en contacten. Het zijn dit soort plekken die een cruciale rol spelen in de levens van onze jongeren. Samen met het kabinet willen we met een langjarig programma voor veel meer bewoners zo’n perspectief creëren in onze gemeenten.’

Bij het werkbezoek waren aanwezig: Minister De Jonge, Burgemeester Backhuijs (Nieuwegein), Burgemeester Baltus (Lelystad), Burgemeester Buma (Leeuwarden), Burgemeester Depla (Breda), Burgemeester Dijksma (Utrecht), Burgemeester Hamming (Zaanstad), Burgemeester Lamers (Schiedam), Burgemeester Marcouch (Arnhem), Burgemeester Wever (Heerlen), Burgemeester Van Zanen (Den Haag).

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht