Kaders voor herontwikkeling van het Muntgebouw vastgesteld

De Munt wordt herontwikkeld. De plannen hiervoor krijgen steeds meer vorm. Het college van burgemeester en wethouders heeft de bouwenveloppe vastgesteld. Deze bouwenveloppe beschrijft de uitgangspunten waaraan dit project moet voldoen en vormt de basis voor het bestemmingsplan. Het Muntgebouw krijgt volgens het plan een mix aan functies, bijvoorbeeld kantoor, vergader- en congresruimte, sport/fitness, eventueel een boetiekhotel of werkruimten voor creatieve bedrijven en horeca.

Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Het Muntgebouw heeft een monumentale waarde. Het is een prachtig complex, dat we willen behouden. Door deze duurzame herontwikkeling is dat mogelijk. Het gebouw krijgt een hele hoop functies, waardoor mensen er straks kunnen werken, ontmoeten, ontspannen en sporten. Het gebouw wordt dus gedeeltelijk openbaar en een echte toevoeging aan de buurt.”

Geschiedenis van het Muntgebouw
Van 1911 tot 2020 was De Munt een productielocatie van de Koninklijke Nederlandse Munt N.V.. In de latere jaren diende een deel van het gebouw als Geldmuseum en vergader- en congreslocatie. Het gebouw heeft daardoor altijd een gesloten uitstraling gehad.

Nieuwe invulling
De gemeente Utrecht, verschillende belanghebbenden en de buurt hebben de afgelopen twee jaar nagedacht over het nieuwe programma. De nieuwe invulling is een mix van activiteiten die nieuwe betekenis en waarde geeft aan De Munt. Het wordt voor een brede doelgroep aantrekkelijk om te gebruiken. Een belangrijk doel van de herontwikkeling is ook om De Munt meer open te stellen voor de stad. Zo krijgt het gebouw een betekenis voor de buurt, maar ook voor een brede (inter)nationale doelgroep. Ontmoeten binnen het gebouw is belangrijk voor de stad en voor het functioneren van het gebouw in de wijk: het Muntgebouw zal straks functioneren als een semi-publieke plek.

Duurzaamheid
De duurzame instandhouding, restauratie of herbestemming van monumentale gebouwen vereist maatwerk. Het Muntgebouw wordt bij de herontwikkeling niet alleen gerenoveerd, maar ook als Rijksmonument weer toekomstbestendig gemaakt. Mogelijkheden hiervan zijn: het aansluiten op stadsverwarming en daarmee gasloos maken van het monument, toepassen van zonnepanalen, LED-verlichting, verbeteren van de isolatie en een deelmobiliteitsconcept. Hierbij zal een DuMo-label A behaald worden. De landelijk erkende DuMo-methodiek wordt inmiddels tal van jaren ingezet bij de verduurzaming van monumentaal vastgoed, waarbij een balans tussen enerzijds de erfgoedwaarden en anderzijds de duurzaamheid in beeld wordt gebracht.

Planning
Dit jaar staat in het teken van de uitwerking van het ontwerp en de bestemmingsplanprocedure. Naar verwachting wordt begin 2022 gestart met de realisatie van de bouwplannen.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht