nieuwsbericht gemeente Utrecht

Zijne Majesteit de Koning heeft samen met minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, op donderdag 24 november een werkbezoek gebracht aan de Utrechtse wijk Overvecht. Het werkbezoek was gericht op de buurtaanpak aardgasvrij in Overvecht.

Koning Willem-Alexander en minister De Jonge werden ontvangen en rondgeleid door de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (Energie). Het bezoek begon in Overvecht-Noord waar een woning is omgebouwd tot een aardgasvrije voorbeeldwoning met een volledig elektrische warmtevoorziening. De Koning heeft deze voorbeeldwoning in 2018 eerder bezocht. Inmiddels is de woning volledig ingericht en zijn er voorbeelden te zien van hoe apparaten zoals een warmtepomp en inductiekookplaat werken en welke isolatiemogelijkheden er zijn. In de voorbeeldwoning werd een toelichting gegeven op de besparingsaanpak en de gebiedsaanpak van Overvecht.

De Koning, minister en wethouder gingen na het bezoek aan de voorbeeldwoning naar het consortium Inside-Out, bestaande uit woningcorporatie, Bo-EX, samen met installatiebedrijven en Universiteit Utrecht, dat een systeem heeft ontwikkeld om hoogbouwflats vanaf de buitenzijde energieleverend te maken. Dat wordt gedaan met zonnepanelen en warmtepompen langs de gevel. Een bewoner van een door de corporatie geïsoleerde woning, gaf een toelichting op haar wooncomfort en energierekening na de verbouwing.

In een rondetafelgesprek gaven vervolgens een woonconsulent en drie bewoners uitleg over het project elektrisch koken dat in Overvecht-Noord wordt uitgevoerd. Hierbij worden 355 woningen aardgasvrij gemaakt door van het kookgas over te stappen op elektrisch koken. Het bezoek werd afgesloten met een gesprek met bewoners en (maatschappelijke) organisaties over de impact van de gestegen energieprijzen op de energietransitie en de betaalbaarheid van de energierekening.

Het kabinet streeft ernaar in 2050 alle woningen in Nederland aardgasvrij te laten zijn. Daarom stapt ook Utrecht over naar verwarmen en koken zonder aardgas. Overvecht-Noord hoort bij de eerste wijken in Utrecht die van het gas af gaan. Daarvoor wordt door de gemeente Utrecht samen met woningcorporaties, energiebedrijven en netbeheerder onderzocht welke manier van verwarmen haalbaar en betaalbaar is.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht