nieuwsbericht gemeente Utrecht

Op vrijdag 7 juni ontvangt de heer Marcel Timmen (1959) uit Utrecht een koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Eelco Eerenberg. Marcel Timmen was tot april dit jaar directeur van Vereniging Spierziekten Nederland en gaat binnenkort met pensioen. Hij heeft een belangrijk bijdrage geleverd aan het verbeteren van de positie van alle patiënten met een chronische ziekte of beperking in Nederland. Hij wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Marcel Timmen was van 1991 tot 1 april 2024 directeur van de Vereniging Spierziekten Nederland. Hij gaat per juni 2024 met welverdiend pensioen en blijft nog maximaal een jaar als strategisch bestuursadviseur betrokken.

Onder zijn leiding groeide de vereniging uit tot een sterke, deskundige en innovatieve organisatie, zelfs in tijden van subsidievermindering, reorganisaties en de coronacrisis. Hij bouwde een uniek netwerk van subsidie-instanties, patiëntenverenigingen, artsen en onderzoekers, waardoor Nederland vandaag de dag vooroploopt in de diagnostiek en behandeling van spierziekten. Ook digitalisering van informatie en betere gegevensuitwisseling tussen zorgverleners behoren tot zijn verdiensten.

Hij werkte nauw samen met de Patiënten Federatie Nederland en bevorderde samenwerking en kennisdeling tussen patiëntenorganisaties. Binnen verschillende programma's en commissies zette hij zich in voor kwaliteitsverbetering in de zorg en betere toegang tot geneesmiddelen. Zijn inspanningen leidden onder andere tot de mogelijkheid voor persoonlijke assistentie voor mensen met ernstige beperkingen en verbeterde toegang tot nieuwe medicijnen.

Timmen was van 2015 tot 2023 voorzitter van de Stichting Kwaliteitsgelden Patiënten Consumenten en blijft zich inzetten voor vergoeding van fysiotherapie en toegankelijkheid van weesgeneesmiddelen. Zijn werk draagt bij aan de verbetering van de positie van patiënten met chronische ziekten en beperkingen in Nederland.

Timmen heeft met al zijn inspanningen een grote bijdrage geleverd aan de positie van patiënten met een spierziekte in heel het land. Zijn jarenlange inzet voor deze groep, mag wat betreft locoburgemeester Eerenberg niet onopgemerkt blijven: “Iemand met zo’n staat van dienst als de heer Timmen is van onschatbare waarde voor de stad Utrecht en heel Nederland in zijn algemeen. Ik kijk er dan ook naar uit hem op deze manier, helemaal welverdiend, in het zonnetje te zetten.”

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht