nieuwsbericht gemeente Utrecht

Het herstel van werfkelders ligt op schema: 18 kelders zijn hersteld, 12 kelders worden nu opgeknapt en er zijn 22 herstelplannen gereed. Keldereigenaren weten de subsidieregeling voor kelderherstel te vinden: er is voor circa € 3,4 miljoen aan subsidies uitgekeerd. Hiermee blijft het wervengebied veilig en blijft dit bijzondere erfgoed voor toekomstige generaties behouden. Daarnaast is in totaal bijna 3,3 kilometer walmuur hersteld, waarbij de walmuur tussen de Viebrug en Jansbrug en tussen de Stadhuisbrug en Bezembrug weer als nieuw zijn. Met de Voortgangsrapportage Wervengebied wordt inzicht gegeven in de progressie van de werkzaamheden aan walmuren, kluismuren en kelders.

Herstel muren en werven
De afgelopen 1,5 jaar is in totaal 158 meter walmuur van de Oudegracht hersteld. Er moet in totaal nog zo’n 500 meter walmuur en werf hersteld worden. Later dit jaar gaat het werk aan de walmuur verder aan de westkant van de Oudegracht: tussen de Jacobibrug-Viebrug en tussen de Bakkerbrug-Bezembrug. Ook een groot deel van de kluismuren in het wervengebied (Kromme Nieuwegracht, Drift, Plompetorengracht) wordt de komende jaren aangepakt. De kluismuur bij Kromme Nieuwegracht 56 is hierbij het eerste aan de beurt, deze wordt nu hersteld samen met de kluiskelders die daarachter liggen.

35 kelders per jaar
Per jaar wordt gewerkt aan het herstel van 35 kelders. De herstelwerkzaamheden zijn wisselend wel en niet zichtbaar voor de buitenwereld: op sommige plekken wordt een werfkelder vanaf het straatniveau opengelegd voor werkzaamheden, soms vinden de werkzaamheden vooral binnen in de werfkelder plaats. Aan de Haverstraat en bij de Stadhuisbrug zijn de werkzaamheden goed te zien.

Raming over 30 jaar bijgesteld
Op basis van de huidige ervaringen en inzichten is de raming van de totale kosten van het programma wervengebied voor 30 jaar bijgesteld van € 500 miljoen (indicatie uit 2021) naar € 412 miljoen (met een mogelijke afwijking van +/- 10%). Het verschil tussen beide ramingen komt vooral door de lagere kosten voor het herstel van kelders. Er worden minder kelders in hele slechte staat aangetroffen dan in 2021 werd aangenomen. De gemeente verwacht dat ze over de hele periode van 30 jaar ongeveer 50 kelders minder moet herstellen dan gedacht.

Onderzoeken naar zorg- en burenplicht
De gemeente heeft onder eigenaren en gebruikers van kelders onderzoek laten doen naar de manier waarop ze bij het herstel en behoud van het wervengebied invulling geeft aan haar zorgplicht en burenplicht. Daaruit blijkt dat keldereigenaren over het algemeen positief zijn over het contact, de samenwerking en de ondersteuning door de gemeente bij het herstel van kelders. Ook mensen die contact hebben gezocht met de gemeente en de wervenmeester over beheer en gebruik van het wervengebied of met vragen over het herstel van de werven en walmuren, zijn over het algemeen tevreden over de aanspreekbaarheid van de gemeente. Er zijn ook verbeterpunten. Zo stellen de onderzoekers vast dat keldereigenaren het opdrachtgeverschap voor het herstel van hun eigen kelder als complex ervaren. Lees hier meer over het onderzoek.

Meer informatie
In de voortgangsrapportage Wervengebied oktober 2023 - maart 2024 lees je wat er het afgelopen half jaar nog meer is gedaan.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht