nieuwsbericht gemeente Utrecht

Op 19 augustus 2022 ging de Spaanse wielerronde La Vuelta van start in Nederland. De provincies Utrecht en Noord-Brabant en de gemeenten Utrecht, ’s-Hertogenbosch en Breda vormden het podium voor dit unieke sportevenement. De afgelopen maanden is het project afgerond en geëvalueerd en zijn de resultaten vastgelegd in het eindrapport. Projectorganisatie La Vuelta Holanda spreekt van een succesvol en goedbezocht evenement en sluit af met positieve cijfers.

De organisatie kijkt met trots terug op een prachtig wielerevenement en een geslaagd groot maatschappelijk activatieprogramma. Universiteit Utrecht (UU) heeft een evaluatie van de organisatorische, maatschappelijke en economische impact van het evenement uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de bezoekers aan La Vuelta Holanda het evenement waarderen met een 8,3 (doelstelling was een 8,0). Tijdens de vier dagen van het hoofdevenement van La Vuelta Holanda (ploegenpresentatie, ploegentijdrit, etappe 2 en etappe 3) bezochten 957.700 mensen het evenement. In het haalbaarheidsonderzoek vanuit 2018 werd nog gerekend met 400.000 tot 500.000 bezoekers. Universiteit Utrecht heeft berekend dat de totale economische impact van het evenement € 17,6 miljoen bedraagt. Het project La Vuelta Holanda wordt afgesloten met een positief financieel resultaat van ruim € 300.000,-.

Susanne Schilderman, wethouder Economische Zaken: “We kijken terug op een geweldig evenement met veel mooie herinneringen voor de stad, zoals de veelheid aan evenementen voorafgaand aan de Vuelta en natuurlijk de dagen dat de renners door de Utrechtse straten gierden. We zijn de organisatie en de stad dankbaar voor deze bijzondere tijd en voor alles dat we blijven leren van grote evenementen die belangrijk zijn voor onze stad.”

Bezoekers activiteitenprogramma zeer tevreden

In de 100 dagen voor de wielerwedstrijd zijn door gemeenten, ondernemers en sportverenigingen tal van sportieve, culturele en muzikale evenementen georganiseerd. Het (maatschappelijk) doel hiervan was om mensen te stimuleren meer te bewegen, elkaar op te zoeken en samen activiteiten te ondernemen. Deelnemers aan het activiteitenprogramma waarderen het programma met een 8,2 (t.o.v. een 8.0 als doelstelling). 60.913 personen namen deel aan het activiteitenprogramma en nog eens 318.969 mensen bezochten één of meerdere van de 318 activiteiten en evenementen. Het programma bestond uit veel (ook kleinschalige) activiteiten en evenementen verdeeld over de beide provincies en de 31 doorkomstgemeenten.

Volgens de voorwaarden waaronder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) subsidie aan het evenement verleend heeft, zal de uiteindelijke subsidie van VWS lager vastgesteld worden en gaat het geld dat te veel aan subsidie is ontvangen terug naar het Rijk. Het eindrapport en de evaluatie zijn aangeboden aan de raden en staten van de organiserende partijen, beiden zijn te bekijken via deze link.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht