Lerarentekort Utrecht nijpend; gemeente, scholen en opleiders nemen actie

Het lerarentekort in Utrecht is nijpend. Dat concluderen de gemeente, scholen en opleiders naar aanleiding van een inventarisatie van het lerarentekort in Utrecht. Uitgedrukt in een percentage is het tekort in het primair onderwijs 4,1 procent, flink hoger dan het landelijk gemiddelde van 2,0 procent. In een actieplan dat vandaag wordt gepresenteerd worden maatregelen voorgesteld zoals meer leerwerkplekken voor zij-instromers. Het ministerie van onderwijs wordt gevraagd het plan met regelruimte, geld en denkkracht mogelijk te maken.

Groei van de stad
Het tekort in Utrecht wordt vooral aangewakkerd door de snelle groei van de stad. Het aantal kinderen dat onderwijs volgt stijgt gestaag, terwijl het moeilijk is om nieuwe leraren aan te trekken. Ook gaan veel leraren met pensioen of kiezen ze voor een ander vak. Daarom heeft de gemeente Utrecht samen met scholen en opleiders uit de stad een actieplan opgesteld met de titel ‘Utrecht Leert 2020-2022’.

Acties
In het plan, dat is gericht aan het ministerie van onderwijs, worden concrete acties voorgesteld. Zo willen de initiatiefnemers dat er 100 begeleidingsplekken voor zij-instromers komen, ruimte om flexibeler om te kunnen gaan met bevoegdheden en lestijden en wordt voorgesteld een onderzoek te doen onder 1.000 leraren om er zo achter te komen hoe leraren geboeid kunnen worden voor het vak en behouden kunnen blijven voor het vak leraar.

Wethouder Anke Klein (Onderwijs): ‘De toekomst van onze stad ligt in handen van onze kinderen. Goed onderwijs, en dus ook goede leraren, zijn cruciaal. Ik ben trots dat we dit plan in nauwe samenwerking met de Utrechtse onderwijs- en opleidingspartners hebben kunnen opstellen. We vragen de minister om regelruimte, geld en denkkracht om het lerarentekort in Utrecht en Nederland op korte én middellange termijn aan te pakken.’

Geld
Het plan heeft een prijskaartje van ruim 15,5 miljoen voor de periode 2020-2022. De gemeente en schoolbesturen hebben de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in het lerarentekort en hebben tegelijkertijd te maken gekregen met bezuinigingen vanuit het rijk, bijvoorbeeld op de middelen voor onderwijsachterstanden. Daarom wordt het ministerie van onderwijs gevraagd het plan te financieren. Minister Slob hintte eerder op mogelijke extra middelen voor de aanpak van het lerarentekort. Leon de Wit, schoolbestuurder NUOVO Scholengroep en voorzitter van de samenwerking Utrecht Leert: ‘Omdat Utrecht een unieke infrastructuur heeft waarin scholen, opleiders en de gemeente nauw samenwerken, kunnen hier belangrijke lessen worden geleerd. Een investering van de minister in dit plan is een investering in de aanpak van het lerarentekort in heel Nederland.’

Vervolg
Het actieplan is ingediend bij het ministerie. Tegelijkertijd wordt doorgewerkt aan een plan voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit vervolgplan wordt nog voor de zomervakantie gepresenteerd.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht