Meer groen voor Utrechters met het Lunettenpark

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het eerste deel van het Lunettenpark (IPvE) in Maarschalkerweerd vastgesteld. Dit betekent dat begonnen kan worden met het ontwerp en de realisatie van het eerste deel van het nieuwe park, waardoor meer groen beschikbaar wordt voor Utrechters. In de eerste helft van 2023 beginnen de eerste werkzaamheden.

Utrecht krijgt steeds meer inwoners die allemaal een gezonde, groene leefomgeving willen met voldoende ruimte om te sporten en recreëren. Met de ontwikkeling van het Lunettenpark voegen we een nieuw openbaar park toe aan de oostkant van Utrecht. Het Lunettenpark is genoemd naar de forten Lunet I en II, die in het plangebied liggen. Vlak ernaast ligt het Beatrixpark met daarin Lunet III en IV. Het is de bedoeling beide parken uiteindelijk met elkaar te verbinden. Het Lunettenpark zal een aaneengesloten groengebied worden waar mensen kunnen wandelen (langs natuurvriendelijke oevers), recreëren, genieten van de bijzondere natuur en de Nieuwe Hollandse Waterlinie kunnen zien, inclusief de fortgrachten.

“Samen met de landgoederen van Amelisweerd vormt Maarschalkerweerd de groene long van Utrecht. Voor die longen moeten we goed zorgen, te beginnen met Lunettenpark. Dat niet alleen de Utrechter van nu, maar ook de Utrechter van de toekomst hier nog lang en op verschillende manieren van kan genieten”, aldus wethouder Ruimtelijke Ordening, Eelco Eerenberg.

Gefaseerde ontwikkeling

Niet alle grond in Lunettenpark is in eigendom van de gemeente. Ongeveer de helft van het plangebied bestaat uit particuliere, verhuurde of in gebruik gegeven gronden die (nog) niet openbaar toegankelijk zijn. Omdat de gemeente wil dat mensen al op korte termijn kunnen genieten van meer recreatief groen en elementen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, gebeurt de ontwikkeling van het Lunettenpark in fases. Voor deze gronden zijn uitgangspunten en schetsontwerpen vastgelegd in het IPvE deel 1, dat vandaag is vastgesteld. Voor andere delen van het plangebied is de gemeente in gesprek met grondeigenaren, huurders en gebruikers. Samen onderzoeken we hoe we de gebieden het beste kunnen inpassen en laten aansluiten op het Lunettenpark. De uitkomst hiervan wordt verwerkt in het IPvE deel 2.

Werkzaamheden

Op basis van de vastgestelde uitgangspunten gaat de gemeente, in afstemming met omwonenden en belanghebbenden, het plan verder uitwerken tot een concreet ontwerp. De eerste werkzaamheden zullen al in de eerste helft van 2023 starten met het terugbrengen van een reconstructie van de oorspronkelijke Damsluisbrug in de Koningsweg. Ook wordt gestart met de aanleg van een wandelpad en een natuurvriendelijke oever langs de Oud Wulverbroekwetering. Eind 2023 starten we met de herinrichting van het voorland van Lunet II. Naar verwachting is Lunettenpark deel 1 in de eerste helft van 2024 gerealiseerd. Het IPvE deel 2 is naar verwachting medio 2023 gereed. De uitvoering daarvan start eind 2024.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht