nieuwsbericht gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht gaat de fietsoversteek op het voorrangsplein bij 't Goylaan verbeteren. Dat is nodig om de oversteek veiliger te maken. Uit recent onderzoek blijkt dat fietsers bij de oversteek met de Constant Erzeijstraat niet altijd goed zichtbaar zijn voor automobilisten.

Een week lang heeft de gemeente camera’s geplaatst op het kruispunt om (bijna)ongevallen in beeld te brengen. Ook is meerdere keren geschouwd en gekeken naar informatie zoals gereden snelheden, drukte, meldingen en ongevallen. 

Meeste conflicten
Het cameraonderzoek laat zien dat de meeste incidenten (het gaat hierbij om bijna-ongevallen) plaatsvinden op de fietsoversteek met de Constant Erzeijstraat. De meeste ongevallen gebeuren ook op deze fietsoversteek. Het is hier druk en fietsers komen hier uit vijf verschillende richtingen. Ook is de snelheid van passerende (brom/snor)fietsers hoog en ziet het gemotoriseerd verkeer de fietsers pas laat, omdat ze uit onverwachte hoek komen of slecht zichtbaar zijn door bebouwing of ander verkeer. 

Oversteek overzichtelijker maken
Daarom past de gemeente op korte termijn de markering aan op de oversteek en de naastgelegen fietskruispunten. Ook wordt de bocht aangescherpt. Dit verhoogt de attentiewaarde van de oversteek, en zorgt ervoor dat  automobilisten de fietsers beter zien aankomen. Verder onderzoeken we of meer ingrijpende maatregelen mogelijk, zinvol en uitvoerbaar zijn om de verkeersveiligheid rondom de fietsoversteek met de Constant Erzeijstraat verder te verbeteren.
 
Verbetering situatie voorrangsplein 
In de spitsperiode staat het verkeer regelmatig stil op het voorrangsplein. Dit komt vooral door filevorming vanaf het nabijgelegen kruispunt met verkeerslichten met de Linschotensingel. Op dit moment werken wij aan het kruispunt met de Linschotersingel. Door de aanpassing op dit kruispunt neemt de file op de ’t Goylaan af en verbetert ook de situatie op het voorrangsplein.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht