Maatregelen om verkeersveiligheid Amsterdamsestraatweg te stimuleren

De gemeente werkt aan het conceptontwerp voor de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg (tussen Paardenveld en Marnixlaan). Voordat dit ontwerp kan worden afgerond, doet de gemeente eerst een verkeersstudie. Daardoor schuift de planning op. Om die reden neemt de gemeente nu alvast maatregelen om automobilisten en fietsers te stimuleren veilig aan het verkeer te deelnemen.

Er komen twee drempels voor en na het spoorviaduct om de snelheid van autoverkeer af te remmen. Er worden enkele parkeerplaatsen opgeheven om het zicht voor afslaand autoverkeer van en naar zijstraten te verbeteren. Begin 2019 wordt een snelheidsmeter geplaatst waarop automobilisten kunnen zien of ze zich aan de snelheid houden. In een gesprek met het Openbaar Ministerie zal worden gevraagd om meer gezamenlijke inzet op verkeershandhaving op de Amsterdamsestraatweg.

Bewoners en ondernemers werken al lange tijd constructief met de gemeente samen aan een conceptontwerp om van de Amsterdamsestraatweg een 30 kilometerstraat te maken, waar het prettig wonen, werken, winkelen en verblijven is en die veilig is voor verkeer. Omdat de opgave zo ingewikkeld is, neemt de gemeente wat meer tijd voor het conceptontwerp dan gepland. Om de keuzes in de beperkte ruimte van deze drukke straat te kunnen maken, wordt in een verkeerstudie onderzocht of en hoe er minder verkeer over de Amsterdamsestraatweg kan rijden. De studie past bij de keuze van de gemeente voor een gezonde, aantrekkelijke en leefbare stad.

De verkeersstudie is waarschijnlijk klaar in het voorjaar van 2019. Zolang de uitkomsten van de verkeersstudie niet bekend zijn, kan de gemeente geen conceptontwerp voorleggen aan de bewoners en ondernemers. De gemeente blijft met bewoners en ondernemers in gesprek, ook over de mogelijke gevolgen van de studie voor het conceptontwerp. 

Meer informatie over de Amsterdamsestraatweg vindt u op www.utrecht.nl/amsterdamsestraatweg.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht