Marco Pololaan krijgt gezondheids- en buurtcentrum en 240 nieuwe woningen

De nieuwbouw aan de Marco Pololaan zal bestaan uit een nieuw gezondheidscentrum met diverse voorzieningen, een buurtcentrum en 2 appartementengebouwen met ongeveer 240 levensloopbestendige appartementen. De eisen en randvoorwaarden voor deze ontwikkeling zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld, en het bestemmingsplan wordt nu opgesteld. Daarna kunnen inwoners het plan inzien. Naar verwachting kan over ongeveer 1 jaar gestart worden met sloop en nieuwbouw.

Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Het huidige gezondheidscentrum is toe aan vernieuwing en uitbreiding. Dit plan zorgt voor de gewenste verbetering van de gezondheidszorg die de wijk wenst en nodig heeft. Ook komen er meer woningen en voorzieningen in de wijk. Letterlijk een bijdrage aan gezonde groei in onze stad.”

Wonen en gezondheid

In de nieuwbouw komen 240 huurwoningen met een mix in de sociale, midden en vrije sector huurcategorie. Een deel van de woningen in de sociale- en middenhuur wordt specifiek aan ouderen toegewezen. Alle zelfstandige, niet begeleide, sociale huurwoningen zijn voor deze groep bedoeld. Zo wordt de doorstroming van ouderen naar een geschikte betaalbare woning mogelijk gemaakt. Verder komt er een nieuw en verbeterd gezondheidscentrum waar ruimte is voor o.a. een huisartsen-, tandartsen-, fysiotherapie- en verloskundigenpraktijk, apotheek, thuishulporganisatie en fitness. Samen met de bestaande basisschool, buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal is dit een divers pallet aan voorzieningen in de wijk.

Buurthuiskamer Bij Bosshardt en Jongerenwerk JOU verhuizen

Op dit moment heeft buurthuiskamer Bij Bosshardt een plek in het huidige gebouw aan de Marco Pololaan 115-117. Zij verhuist, naar verwachting in het 4e kwartaal van dit jaar, naar het gebouw aan de Marco Pololaan 10. Ook Jongerenwerk JOU zal op deze locatie komen. Het moment van verhuizen is onder voorbehoud van de eventuele interne aanpassingen in het gebouw. De gemeente is blij dat deze initiatieven het gebouw een nieuw leven in gaan blazen.

Vervolgstappen

Op dit moment wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. In de volgende fase wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Meer informatie over de nieuwbouw ontwikkeling is te lezen op de website: www.utrecht.nl/marcopololaan111-117.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht