Meer dan 800 Utrechtse vrijwilligers actief als taal- en huiswerkmaatje

In Utrecht zijn sinds maart in totaal zo’n 800 vrijwilligers gekoppeld aan gezinnen met kinderen die extra steun nodig hadden met taal en huiswerk tijdens de sluiting van de scholen. Deze thuisschoolmaatjes begeleiden leerlingen van het basis- en middelbaar onderwijs. Met het deels openen van de scholen blijft extra inzet hard nodig. De gemeente heeft de krachten gebundeld met vrijwilligersorganisaties, scholen, hogescholen en Universiteit om deze inzet blijvend aan te bieden zodat ieder kind mee kan doen.

Wethouder Anke Klein (onderwijs): “De impact op het onderwijs door het coronavirus is en blijft groot. Juist de kwetsbare leerlingen dreigen hier extra de dupe van te worden omdat ze moeite hebben met de taal of omdat ouders hen niet kunnen helpen met huiswerk. Ik ben trots dat in Utrecht zoveel organisaties en vrijwilligers zich nu en de komende tijd willen blijven inzetten om gelijke kansen voor ieder kind te creëren.”

Stadsnetwerk Gelijke Kansen
In het Stadsnetwerk Gelijke Kansen zijn de krachten gebundeld van buitenschools aanbod, bijvoorbeeld van Taal Doet Meer, JINC, Move, Big Brother Big Sister, Al Amal, Buurtblinkers, Leren voor de Toekomst, IMC Weekendschool en Stichting Leergeld. Ook de Bibliotheek Utrecht en de Vrijwilligerscentrale zijn aangesloten. Door Taal Doet Meer worden in deze periode zo’n 160 leerlingen extra gekoppeld aan een vrijwillig taal- en huiswerkmaatje. Door Academie Tien zijn ruim 140 jongeren gekoppeld. Hun aanpak is landelijk overgenomen door de VO Raad onder de naam ‘thuisschoolmaatje’. Naast deze partijen bieden diverse andere Utrechtse organisaties sinds de sluiting van de scholen online begeleiding op het gebied van taal en huiswerk, samen aan meer dan 800 kinderen/jongeren. De inzet is om naast samenwerking tussen deze partijen ook in beeld te brengen hoe scholen blijvend gebruik kunnen blijven maken van het aanbod en samen vrijwilligers goed te ondersteunen in hun werk.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht