Meer geld voor Utrechters met een laag inkomen

De gemeente Utrecht trekt vanaf 1 januari een half miljoen euro extra uit voor groepen Utrechters met een laag inkomen. Zo stijgt het bedrag van de Individuele Inkomenstoeslag voor alleenstaanden. Daarnaast komen stellen met kinderen op het voortgezet onderwijs eerder in aanmerking voor deze toeslag. Uit eerder onderzoek van het Nibud blijkt dat deze groepen het extra geld het beste kunnen gebruiken.

Utrechters die langer dan drie jaar een laag inkomen hebben en jonger zijn dan de AOW-leeftijd komen in aanmerking voor de Individuele Inkomenstoeslag. Dit is een extra geldbedrag dat eens per 12 maanden wordt uitgekeerd. De toeslag gaat voor alleenstaanden van €200 naar €225 per jaar. Voor stellen met kinderen op het voortgezet onderwijs is de inkomensgrens verruimd. Hierdoor komen meer werkende ouders in aanmerking voor de toeslag van €408,- per jaar. Daarnaast is de Bijzondere Bijstand verruimd, waardoor meer Utrechters ervoor in aanmerking komen en de vergoeding hoger is.
 
Aanvragen van de Individuele inkomenstoeslag kan via www.utrecht.nl/inkomenstoeslag. Hier staan ook de voorwaarden. Op www.utrecht.nl/extravooru staan alle regelingen voor Utrechters met een laag inkomen. 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht