Meer grip op toeristische verhuur woningen

Vanaf 1 juli 2021 geldt voor toeristische verhuur van woningen in Utrecht een eenmalige registratieplicht. Dit geldt voor particuliere vakantieverhuur, bed & breakfast en woningen waarbij de eigenaar en huurder(s) niet op het adres staan ingeschreven. Op termijn komt er mogelijk ook een meldplicht per verhuring bij, voor particuliere vakantieverhuur. Dit stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Sinds 1 januari van dit jaar is het door de inwerkingtreding van de Wet Toeristische Verhuur van woonruimte mogelijk om regels te stellen voor de toeristische verhuur van woningen.

Toeristische verhuur van woningen is sinds de komst van Airbnb erg populair. In 2019 ging het om zo’n 169.000 gereserveerde overnachtingen, een marktaandeel van 29 procent van het totale aantal boekingen in Utrecht. Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken): “Particuliere verhuur van woningen past goed bij ons toeristische motto ‘Live like a local’. Het stimuleert persoonlijke ontmoetingen tussen bewoners en toeristen. Tegelijkertijd willen we niet dat de verhuur ten koste gaat van de beschikbare woonruimte en oneerlijke concurrentie met hotels in de hand werkt. Ik ben dan ook blij dat we daar met deze nieuwe wet meer grip op krijgen.”

Registratieplicht
Het voorstel is om vanaf 1 juli een eenmalige registratieplicht in te voeren voor elke woning die wordt verhuurd aan personen die niet in Utrecht staan ingeschreven, zoals toeristen. Deze registratieplicht geldt straks voor particuliere vakantieverhuur en bed & breakfast, maar ook voor tijdelijke verhuur van woningen waar de eigenaar en huurder niet op het adres staan ingeschreven, zoals bij tijdelijke verhuur van tweede woningen. Met de registratieplicht krijgt de gemeente meer zicht op het aantal toeristisch verhuurde woningen en de buurten waar dit het meeste gebeurt en kan zij ongewenste effecten van de toeristische verhuur beter aanpakken.

Meldplicht per verhuring voor particuliere vakantieverhuur
In Utrecht gelden sinds maart 2018 regels voor particuliere vakantieverhuur. Zo moet toeristenbelasting betaald worden en mag de hoofdbewoner de woning maximaal zestig nachten per jaar verhuren. Dat blijft zo in de nieuwe regeling, maar daarnaast is hierin ook de bevoegdheid opgenomen voor het college van burgemeester en wethouders om een meldplicht per verhuring in te stellen voor particuliere vakantieverhuur. Met zo’n meldplicht  kan zij beter controleren op het maximum van zestig nachten en handhaven bij overtredingen. Deze meldplicht geldt dan alleen voor particuliere vakantieverhuur. Het college buigt zich later nog over de eventuele in werking treding van de meldplicht. 
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht