nieuwsbericht gemeente Utrecht

In 2024 moeten mensen in Utrecht op meer plekken veilig buiten kunnen zwemmen. De gemeente gaat onderzoeken of het water bij de Muntsluis, Amelisweerd, polder Ruijgenhoek, Veilinghaven en de Werkspoorhaven officiële zwemlocaties kunnen worden. Dat is een van de ambities uit de Visie stadswater om de Utrechtse wateren beter te benutten. Daarnaast wordt het in Utrecht op termijn alleen nog toegestaan om emissievrij te varen en komt er meer ruimte voor passagiersschepen en verhuur van fluisterbootjes. Hogere temperaturen en drogere zomers vragen ook om extra inspanning om te zorgen dat iedereen veilig gebruik kan maken van het water om te varen, roeien, zwemmen, kanoën en SUPpen. Dat staat in de Visie stadswater die op vrijdag 11 november door het college vrijgegeven is voor inspraak.

“Utrecht is al eeuwenlang verbonden met water. We willen dat mensen nu, maar ook in de toekomst kunnen blijven genieten van het Utrechtse stadswater. Om te ontspannen, ondernemen, sporten en genieten”, aldus wethouder Susanne Schilderman (Openbare ruimte). “Samen met verschillende gebruikers van het stadswater hebben we opnieuw gekeken hoe we het water gebruiken en hoe we daarmee omgaan in een groeiende stad. Waar mogelijk creëren we nieuwe mogelijkheden zoals extra buitenzwemlocaties, maar soms betekent het ook grenzen stellen. Denk aan eenrichtingsverkeer op de Oudegracht op termijn en ligplaatsvergunningen voor bepaalde tijd.”

Meer buitenzwemlocaties
Uit onderzoek van Mulier (2020) bleek dat de behoefte aan zwemmen in open water in Utrecht groot is. De verwachte groei van de stad zorgt voor een toenemende vraag aan buitenzwemwater van 25%-30% tot 2040. Door het warme weer zal het vaker druk zijn bij buitenzwemplekken. Tegelijkertijd zorgt de warmte soms voor verminderde waterkwaliteit waardoor op sommige plekken het zwemwater niet beschikbaar is met toenemende druk op de andere plekken als gevolg. De eerste prioriteit in het maken van beleid rond buitenzwemlocaties ligt bij het verkennen of de meest populaire niet-officiële zwemlocaties omgezet kunnen worden naar officiële zwemlocaties. Hierbij wordt gekeken of de veiligheid en waterkwaliteit voldoende is om aan de eisen van officieel buitenzwemwater te voldoen. Iedereen moet binnen 10 minuten fietsen bij een buitenzwemlocatie kunnen zijn. Buitenzwemplekken moeten goed bereikbaar zijn, met voldoende schaduwplekken, goede waterkwaliteit, een veilige omgeving en voldoende voorzieningen zoals openbare toiletten en prullenbakken. De verwachting is dat op zijn vroegst in 2024 locaties naar officiële buitenzwemlocaties omgezet kunnen worden.

Participatie Visie stadswater
De visie is opgesteld met verschillende gebruikers van vaar- en buitenzwemwater in de stad. In 2021 zijn bij inwoners en organisaties veel mogelijkheden tot verbetering opgehaald. Tijdens het participatietraject is de mening van meer dan 2.000 mensen gepeild. In totaal staan er 48 verbetermogelijkheden in de visie, waarvan 32 door inwoners aangedragen zijn. Er is daarnaast ook onderzoek gedaan naar geluidsoverlast op het water, het gebruik en behoefte van verschillende buitenzwemlocaties en mogelijkheden om meer zware goederen over het water te vervoeren.

Reactie geven
Op de huidige versie van de Visie stadswater kunnen inwoners reageren via visiestadswater@utrecht.nl. De visie ligt ter inzage van 11 november tot en met 23 december 2022. Meer informatie over de visie is te vinden op www.utrecht.nl/visiestadswater.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht