Meer ruimte voor eet- en drinkkraampjes in parken

In het Griftpark, Park Lepelenburg en het Máximapark komt ruimte voor standplaatsen voor de verkoop van eten en niet-alcoholische dranken. Park Transwijk volgt mogelijk later. Hiermee krijgen parkbezoekers de kans een hapje en drankje te kopen in het park. Bestaande horeca in en om de parken moet zo min mogelijk nadeel ondervinden. Per park wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn.

 

Komend voorjaar wordt duidelijk welke ondernemers een aanvraag kunnen indienen en wat de verdere criteria zijn. Ook ventvergunningen, waarbij de ondernemer verkoopt vanuit een mobiele kraam of wagen en deze verplaatst als er geen klanten meer zijn, bieden een mogelijkheid om etenswaren te verstrekken in parken.

Sommige plekken in de stad hebben al standplaatsen. In het Wilhelminapark en Julianapark wordt 's zomers ijs verkocht en op de Maliebaan staat in de laatste maanden van het jaar een oliebollenkraam. Het aantal bezoekers van Park Transwijk zal vanwege de geplande woningbouw in de Merwedekanaalzone stijgen, waardoor dit park waarschijnlijk in de toekomst ook plaats kan bieden aan ondernemers.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht