Meer sociale huurwoningen in A.B.C.-straat

Mitros wil in het pand aan de A.B.C.-straat 5 75 procent van de woningen toewijzen aan sociale huur. Dit staat in de gewijzigde bouwenvelop die door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. De aangescherpte bouwenvelop maakt naast sociale huur, ook sociale middenhuur mogelijk en een tijdelijke huisvesting van Stichting Veste op de A.B.C.-straat.

Stichting Veste biedt begeleiding aan (jong) volwassenen met autisme. Met de komst van de stichting in de A.B.C.-straat komen in de periode tot en met 2028 tijdelijk 18 woningen meer. Het gaat om in totaal 104 eenheden waarvan 70 sociale huurwoningen en 34 onzelfstandige woningen. Na 2028 komen er 86 woningen, waarvan 64 sociale huur en 22 sociale huur voor middeninkomens.

Gewijzigde bouwenvelop
De in september 2019 vastgestelde bouwenvelop maakt woningbouw op deze locatie mogelijk. In de bouwenvelop was de eis minimaal 25 procent sociaal en minimaal 25 procent middenhuur opgenomen. Mitros wil hier 75 procent sociale huurwoningen realiseren en heeft de gemeente verzocht om de middenhuur om te zetten naar ‘sociale middenhuur’. Dit zijn woningen die tot de sociale huur behoren, maar via de zogenaamde vrije toewijzingsruimte worden toegewezen aan mensen met (lagere) middeninkomens.

Verhuizing Stichting Veste
Stichting Veste huurt momenteel bij Mitros een pand aan de Lomanlaan en heeft hier een huurcontract tot 2028. Mitros heeft plannen om het pand in Transwijk te slopen en nieuwbouw te ontwikkelen. Door de vervangende woonruimte voor Stichting Veste in de A.B.C.-straat kan dit eerder starten. De bouwenvelop is hier mee in overeenstemming gebracht.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht