Meer stembureaus bij gemeenteraadsverkiezing

Utrecht bereidt zich voor op de gemeenteraadsverkiezing op woensdag 16 maart. Dit jaar zijn in Utrecht op 16 maart 226 stembureaus open, 45 meer dan bij de Tweede Kamerverkiezing in 2021. Ook is dit jaar 96% van de stemlocaties toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking. In 2021 was dit 92%.

Corona
Net als bij de Tweede Kamerverkiezing in 2021 speelt het coronavirus een rol bij de organisatie van de verkiezing. De gemeente organiseert de verkiezing zo veilig mogelijk. Zo kunnen kiezers op 14 en 15 maart vervroegd stemmen op 20 locaties (twee per wijk). Dit zorgt voor spreiding van kiezers. Stembureauleden op het stembureau doen vooraf een gezondheidscheck. Ook vragen we kiezers via de bijsluiter bij de stempas deze check te doen.


Meer en beter toegankelijke stembureaus
Burgemeester Dijksma: ‘We doen er alles aan om de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezing verder te bevorderen. Daarom zijn er 45 nieuwe stembureaus zodat iedere kiezer er een dichtbij heeft. Bijna alle stemlocaties in de stad zijn nu toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking.’

Voor de bezetting van deze stembureaus en het tellen van de stemmen zijn ruim 3.000 vrijwilligers nodig (1.800 op de stembureaus en 800 bij het centraal stemmentellen in de Jaarbeurs en de overige op de reservelijst). 

Het is een uitdaging om voldoende stembureauvoorzitters te vinden voor woensdag 16 maart en tafelleiders voor het stemmentellen op donderdag 17 maart. Door het coronavirus wil de gemeente voor elke functie 25% reserve vrijwilligers hebben. Voor de reservelijst worden vooral nog voorzitters en plaatsvervangend voorzitters gezocht. Burgemeester Dijksma: ‘Het is fantastisch dat zoveel Utrechters willen bijdragen aan dit belangrijke moment voor de lokale democratie. Ik wens alle vrijwilligers alvast veel succes, gezondheid én plezier toe.’


Centrale stemopneming
De stemmen worden op woensdagavond 16 maart, na het sluiten van de stembureaus, op lijstniveau geteld. Op veel stembureaus is onvoldoende ruimte om de stemmen op 1,5 meter afstand op kandidaatsniveau te tellen. Ook wordt zo de dag voor de vrijwilligers op de stembureaus verkort. Hiermee loopt de gemeente vooruit op een wijziging in de Kieswet.

De stemmen worden in de verzegelde stembus beveiligd vervoerd naar de Jaarbeurs. Op donderdag 17 maart worden in de Jaarbeurs alle stemmen op kandidaatsniveau geteld. Geïnteresseerden kunnen dit proces bijwonen. De uitslag wordt definitief na de zitting van het centraal stembureau op maandag 21 maart.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht