Meer Utrechters met schulden krijgen hulp

Steeds meer Utrechters met geldzorgen vragen hulp. Dat blijkt uit de voortgang van de aanpak ‘Utrechters Schuldenvrij’. Ook starten er vaker trajecten waarmee schulden opgelost worden en bereikt de gemeente meer mensen door vroegsignalering. Mooie resultaten, maar er is ook werk aan de winkel. De gemiddelde schuldenlast is bijvoorbeeld juist iets toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

In juni 2019 startte de brede actieagenda voor de aanpak van schulden: Utrechters Schuldenvrij. Hierin staan acties die ervoor moeten zorgen dat Utrechters schuldenvrij zijn, geldzorgen tijdig bespreken en eenvoudig hulp krijgen. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat Utrecht goed op weg is. 

“Met de actieagenda hebben we mooie stappen gezet in de richting van een schuldenvrij Utrecht. We zijn er nog lang niet, maar bereiken wel steeds meer Utrechters. De ambitie is dat alle Utrechters rondkomen, meedoen en schuldenvrij zijn”, aldus wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen).

Aanbevelingen evaluatie
Sinds 2016 is de toegang tot schuldhulpverlening belegd bij het buurtteam. Uit de evaluatie komen enkele stevige aanbevelingen om de toegang tot de schuldhulpverlening te verbeteren. Zo lukt het nog onvoldoende om Utrechters blijvend uit de schulden te helpen. De dienstverlening kan beter door intensievere begeleiding te bieden. Ook blijkt uit de evaluatie dat de toegang tot schuldhulpverlening laagdrempeliger is geworden, waardoor meer Utrechters met geldzorgen hulp zoeken. Het buurtteam is voor iedereen dichtbij en Utrechters kunnen hier terecht voor onder meer vragen op het gebied van geld, opvoeding, verslaving en eenzaamheid. Vaak speelt er meer dan alleen geldproblemen. Het buurtteam kijkt altijd welke andere hulp en ondersteuning nodig is. 

De actieagenda loopt pas vanaf juni 2019. De successen en leerpunten uit de evaluatie neemt de gemeente samen met Buurtteams, U-Centraal, het Platform Financieel Vrijwilligers Utrecht en ervaringsdeskundigen mee in de doorontwikkeling van de dienstverlening. 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht