nieuwsbericht gemeente Utrecht

Tien Utrechtse basisscholen krijgen in 2024 steun van de gemeente Utrecht om te werken aan gezonde leefgewoonten bij leerlingen. Met het programma Gezond Gewicht op School stimuleert de gemeente Utrecht samen met de scholen gezonde voeding en voldoende bewegen via het onderwijs en bereikt daarmee in 2024 ongeveer 2200 kinderen. Dit is een belangrijk onderdeel van het nieuwe uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd 2024-2027 dat het college vandaag deelt met de raad.

Wethouder Eelco Eerenberg (Volksgezondheid en Onderwijs): “Een gezonde leefstijl is cruciaal voor onze jeugd. We investeren in de scholen waarbij de impact het grootst is en zorgen voor een breed programma. Zo kijken we niet alleen naar het aanbieden van lunches, maar maken we die ook gezond. En waar voldoende bewegen gedurende de dag en lidmaatschap bij een sportvereniging niet vanzelfsprekend is, zorgen we dat we via school meer bewegen stimuleren gedurende de schooldag!  Het aanbieden van gezonde schoollunches in combinatie met bewegen en hulp van ouders is een mooie eerste stap om via scholen de Utrechtse jeugd gezond te laten opgroeien.”

De ondersteuning is allereerst gericht op de scholen waar de meeste impact gemaakt kan worden. Dit zijn de Utrechtse basisscholen met een schoolweging hoger dan 30 en scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Een schoolweging wordt door het CBS berekend over bijvoorbeeld opleidingsniveau van de ouders en of ouders in de schuldsanering zitten.

Gezond Gewicht op School: vier pijlers

Met het programma Gezond Gewicht op School (GGOS) investeert de gemeente in gezonde, vegetarische schoollunches, meer bewegen gedurende de dag, voedseleducatie en ouderbetrokkenheid. De scholen die meedoen starten vaak met de gezonde schoollunch en/ of voedseleducatie. De gemeente stimuleert de scholen om te werken naar inzet op gezonde lunch, bewegen, voedseleducatie en ouderbetrokkenheid. Want juist de combinatie van deze vier elementen is effectief om een gezond voedings- en beweegpatroon te bevorderen, zo blijkt uit onderzoek.

Dat vindt ook directeur Ronald Roovers van basisschool Het Schateiland: 'Door dagelijks een gezonde en gevarieerde lunch aan te bieden dagen we kinderen uit nieuwe dingen te proeven en krijgen ze goede energie om zich nog beter te ontwikkelen op school en daarbuiten. Gezond eten en daarbij goed bewegen vinden we belangrijk voor onze kinderen.'

2200 kinderen

In 2023 heeft de gemeente met het programma Gezond Gewicht op School op zes scholen – bij ongeveer 850 leerlingen- een gezonde schoollunch en/of voedseleducatie gefinancierd met €350.000,-. In 2024 ondersteunt de gemeente in totaal tien scholen (ongeveer 2200 kinderen) met €755.000,-.

Scholen kunnen op maat - passend bij hun school - invulling geven aan de pijlers. Zo kiest de ene school voor een leverancier die een zelfsmeerlunch biedt en kiest de andere school juist voor een warme maaltijd. Voor bewegen maken twee GGOS-scholen gebruik van het Utrechts Beweegprogramma. Met dit programma brengen ze samen met SportUtrecht in kaart wat er al gebeurt op het gebied van bewegen en hoe ze dit stapsgewijs – aansluitend op de behoeften en mogelijkheden van de school - kunnen uitbreiden.

Uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd

Gezond Gewicht op School is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd (GGUJ), dat vandaag is aangeboden aan de raad. Dit uitvoeringsprogramma laat zien dat Utrecht het belangrijk vindt om te werken aan de ambitie dat kinderen al vanaf de geboorte een gezond voedings- en beweegpatroon ontwikkelen en behouden. Dat doet de gemeente door te stimuleren dat alle Utrechtse kinderen opgroeien in een omgeving waarin gezonde voeding en voldoende bewegen gestimuleerd worden en door passende ondersteuning en zorg te bieden aan kinderen met overgewicht.

Klik hier voor meer informatie over Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd. Zie ook, de video Utrecht Zorgt 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht