nieuwsbericht gemeente Utrecht

Utrecht heeft minimaal 4 à 5 miljard euro nodig voor noodzakelijke investeringen in openbaar vervoer om de bouw van tienduizenden woningen mogelijk te maken. De regio wil starten met de aanleg van de Merwedelijn tussen Utrecht CS en Nieuwegein Centrum, die grotendeels ondergronds moet lopen en daarmee de eerste metrotramlijn van Utrecht wordt. Verder zijn de nieuwe Waterlinielijn, een te realiseren combistation Lunetten-Koningsweg en verbetering van de binnenstadsas (huidige busbaan door het centrum) een belangrijke volgende stap in de plannen. De Waterlinielijn moet gaan lopen van Westraven via Lunetten-Koningsweg naar Utrecht Science Park en Zeist. Het college heeft op basis van nieuw onderzoek een voorstel hiervoor naar de gemeenteraad gestuurd.

“We redden het niet meer met bussen”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk (mobiliteit). “Er is veel meer nodig om Utrecht bereikbaar te houden en de woningen te kunnen bouwen waar in deze populaire regio zo’n behoefte aan is. We kunnen een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het landelijke woningtekort, maar dan is er wel steun van het Rijk nodig om deze woningen bereikbaar te maken. De regio kan dit niet volledig zelf financieren. De urgentie is hoog; we willen zo snel mogelijk beginnen. De Merwedelijn had er eigenlijk al moeten zijn.”

De regio doet nog verder onderzoek naar de precieze route en haltes van de Merwedelijn. De lijn moet bij Utrecht CS aan kunnen sluiten op een mogelijke metro door de binnenstad, onder de route van de huidige busbaan (Vredenburg-Janskerkhof-Biltstraat). Provincie en gemeente zien ook op dit traject dat een ondergrondse verbinding bijdraagt aan bereikbaarheid en leefbaarheid. Een ondergrondse verbinding in het hart van de stad biedt in dit steeds drukker wordende gebied veel meer ruimte aan voetgangers en fietsers.

Forse investering nodig
“Bereikbaarheid per openbaar vervoer is niet alleen essentieel voor de toekomst van de stad, maar juist ook voor de hele regio. De Merwedelijn is een eerste stap van de ov-schaalsprong waarmee we nieuwe geplande woningbouw in gebieden als de Merwedekanaalzone, A12-zone en het centrum van Nieuwegein op een duurzame manier bereikbaar maken”, zegt gedeputeerde Arne Schaddelee (mobiliteit). “Maar er is veel meer nodig aan ov in de metropoolregio Utrecht. Voor een gezondere leefomgeving is een mobiliteitstransitie nodig naar schoon vervoer dat weinig ruimte inneemt, zoals ov. Dat vraagt om een forse investering om het ov-netwerk te verbeteren en uit te breiden.”

Merwedelijn
De Merwedelijn zal naar schatting 50.000 reizigers per dag trekken. Dit is twee keer zoveel als tram 22 (Uithoflijn) en de huidige lijn naar Nieuwegein/IJsselstein op dit moment samen. Met de ondergrondse aanleg tussen P+R Westraven en Utrecht CS wordt de lijn zo efficiënt mogelijk ingepast en is de reistijd zo kort mogelijk. Trams op dit traject kunnen elke twee tot drie minuten gaan rijden; 20 tot 24 trams per uur. De verbinding is tussen centrum Nieuwegein en Utrecht CS 8 minuten sneller dan de huidige tramlijn naar Nieuwegein/IJsselstein. De ondergrondse aanleg van de Merwedelijn biedt ruimte aan voetgangers, fietsers en autoverkeer op straatniveau. Ook zorgt ondergrondse inpassing ervoor dat het op straatniveau prettig wonen is. Overlast blijft beperkt en er is genoeg ruimte voor groen.

Papendorplijn, sneller busvervoer en meer ritten Uithoflijn
In het nieuwe onderzoek naar noodzakelijke investeringen in het ov staat ook de Papendorplijn als vertakking van de huidige tramlijn naar Nieuwegein/IJsselstein. De Papendorplijn loopt van Utrecht CS via het 5 Meiplein in Kanaleneiland naar P+R Papendorp. Verder staat in het onderzoek dat een eerste stap voor de ov-schaalsprong bestaat uit het versnellen van de buslijnen tussen P+R Westraven en Utrecht Science Park over de Waterlinieweg en het vergroten van het aantal ritten van tramlijn 22 (Uithoflijn) tussen Utrecht CS en Utrecht Science Park. Alle maatregelen van deze eerste stap kosten 1,5 tot 2 miljard euro. De regio roept het Rijk op om hieraan bij te dragen. Rijk en regio zijn in gesprek over de plannen.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht