Miljoenentekort voor vernieuwing Noordelijke Randweg

Voor de vernieuwing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) zijn tientallen miljoenen euro’s extra nodig. Dat blijkt uit de kostenraming van het ontwerp voor de NRU. Het college gaat samen met de provincie Utrecht in gesprek met het Rijk over de ontstane situatie.

In maart bleek al dat de vernieuwing van de NRU vertraging opliep en het ontwerp met ongelijkvloerse kruisingen door toegenomen kosten onder druk stond. Uit de kostenraming, en een second opinion op de kostenraming, blijkt dat tientallen miljoenen euro’s extra nodig zijn om het project met voldoende kwaliteit en zekerheid uit te kunnen voeren. De toegenomen kosten worden onder meer veroorzaakt door de stikstofproblematiek en ontwikkelingen in de markt, zoals prijsstijgingen. Vanwege de omvang van het project heeft de gemeente bovendien een groter bedrag begroot voor eventuele financiële tegenvallers, om zo kostenoverschrijding te voorkomen. Zowel de kosten van een variant met twee onderdoorgangen als een variant met één onderdoorgang komen ruim boven het beschikbare budget uit. Voor het geval er geen extra geld beschikbaar komt, onderzoekt de gemeente nu ook welke alternatieve oplossingen er mogelijk zijn binnen het budget.

Voorgeschiedenis
De NRU is het noordelijk deel van de ring om Utrecht, tussen de A27 en de A2, dat binnen de gemeentegrenzen ligt. De verkeersdruk op de NRU zorgt vaak voor files en overlast voor weggebruikers en bewoners van de naastgelegen wijk Overvecht. Doel van de vernieuwing van de NRU is het verbeteren van de bereikbaarheid, de leefbaarheid in Overvecht en de oversteekbaarheid van de weg voor fietsers en voetgangers.

In 2010 hebben Rijk, provincie en gemeente besloten om de NRU te vernieuwen. In 2014 is de voorkeursvariant voor het ontwerp van de NRU vastgesteld: 2 x 2 rijstroken, een maximumsnelheid van 80 km/uur en drie ongelijkvloerse kruisingen. Begin 2019 bedroeg het totale budget inclusief extra bijdragen van Rijk en provincie voor een tweede onderdoorgang 230 miljoen euro.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht