Minder ongeadresseerd reclamedrukwerk weggegooid sinds Ja-Ja-sticker

Utrechters gooien per jaar gemiddeld 4,2 kg minder ongeadresseerd reclamedrukwerk weg sinds de invoering van de Ja-Ja-sticker op 1 januari 2020. Dat is bijna een kilo meer papierbesparing per inwoner dan verwacht. Dit komt door een flinke daling van het aantal adressen waar ongeadresseerd reclamedrukwerk mag worden bezorgd in Utrecht.

Wethouder Klaas Verschuure (Circulaire Economie): ‘Met de invoering van de Ja-Ja-sticker in Utrecht wilden we voorkomen dat er onnodig papierafval ontstaat. Ruim een jaar na invoering blijkt dit ook het geval te zijn. Zo hebben we weer een mooie stap gezet naar een duurzamere stad. Uiteraard blijven we inzetten op het tegengaan van papierverspilling.’

Minder papierafval dan verwacht
Voor de invoering van het zogenoemde opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk was de verwachting dat er 1.200 ton papier bespaard zou worden, ongeveer 3,4 kg per inwoner per jaar. Uit sorteeranalyses van het huishoudelijke restafval en papier en karton blijkt dat op dit moment 1.500 ton papier wordt bespaard, ongeveer 4,2 kg per inwoner per jaar.

Telling brievenbusstickers
In 2018 is er een telling gedaan van stickers op Utrechtse brievenbussen. Van een steekproef van 3.000 adressen is geteld of er een sticker op de brievenbus zit, en zo ja, wat voor sticker. In december 2020 is de telling herhaald. Hieruit blijkt dat het percentage adressen waar ongeadresseerd reclamedrukwerk bezorgd mag worden, is gedaald van 48 procent naar 11 procent. Dat is een afname in het aantal adressen van 77 procent.

Ja-Ja-sticker alleen voor ongeadresseerd reclamedrukwerk
De Ja-Ja-sticker in Utrecht geldt nu alleen voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Er mag alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk worden bezorgd bij huishoudens met een Ja-Ja-sticker op de brievenbus. In eerste instantie zouden ook huis-aan-huisbladen onder deze maatregel vallen. Dat is kort na invoering echter aangepast na een rechterlijke uitspraak in een hoger beroep, aangespannen door DPG Media. Hierop is de gemeente in cassatie gegaan. De uitspraak van de Hoge Raad wordt rond de zomer verwacht. 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht